Foto: Carrie Frederiks

'Een meerderheid wijst de plannen af'

Na het bekend maken van de uitbreidingsplannen van Strandpaviljoen De Landing op de Zeedijk bij Baarland kwam een negental bezorgde inwoners, die tegen deze uitbreiding zijn, in het geweer. Al snel ontstond bij Frans en Ina Rothuizen, Cees en Liesbeth Droste, Peter en Corrie Maaskant, Corrie Elenbaas, Johan Vermin en Jet Remijn het idee om de mening van hun mede dorpsbewoners te peilen. Het resultaat daarvan werd woensdag 14 november openbaar gemaakt.

door Carrie Frederiks

BAARLAND - Onder de titel 'Doe met ons mee en zeg NEE tegen deze uitbreidingsplannen' hebben de initiatiefnemers bij alle inwoners van Baarland een brief bezorgd waarin wordt uiteengezet waarom ze tegen de uitbreiding zijn. De brief werd bij 260 adressen bezorgd en er zijn 312 handtekeningen binnen gekomen van inwoners die tegen de uitbreidingsplannen zijn, zoals die door eigenaar Robbert Northolt op tafel zijn gelegd. "We waren overweldigd verrast door de uitslag van die peiling," vertelt Jet Remijn. "Een ruime meerderheid (69%) wijst die plannen dus af en er komen nog steeds handtekeningen binnen."

Openbare ruimte

De actievoerders vinden dat er geen bebouwing op de Zeedijk hoort; mede omdat het een openbare ruimte is waar iedereen naar toe kan gaan. "Het voelt alsof het van ons wordt afgenomen. Northolt heeft binnendijks een camping en daar mag hij wat ons betreft mee doen wat hij wil." "Nadat de eerste plannen in de krant waren gepubliceerd stonden het Waterschap, de Provincie en de gemeente er al welwillend tegenover, terwijl het Waterschap zelf aangeeft dat bebouwing op de Zeedijk in principe niet mag. Na de Watersnoodramp is er namelijk afgesproken dat er helemaal geen bebouwing op de zeedijken mag komen. De Landing staat daar nu natuurlijk ook al en daar zijn we niet tegen. Hij is van hout, niet zo hoog en ligt daar prima," verklaart Remijn de situatie.

Op de stoep van de hotelgast

De eerste tekeningen gingen uit van drie verdiepingen, en zestien units. Inmiddels zijn de plannen aangepast en is er sprake van twee verdiepingen en veertien units. Remijn: "Zowel de units als het strandpaviljoen steken straks een heel stuk boven de dijk uit. Als je daar nu de trap oploopt kijk je helemaal over de Westerschelde uit. Straks zie je alleen nog maar huisjes. Wij willen die open blik graag houden."

Ongestoorde blik

"Maar dat is niet het enige. Je kunt daar straks niet meer vrij recreëren omdat je er als het ware op de stoep van de hotelgasten zit. Zeventig procent van de mensen die nu naar de landing gaan, komt uit Zuid-Beveland. Die nemen ze straks hun strandje af. Maak dat hotel gewoon binnendijks, dan kunnen de hotelgasten ook van het weidse uitzicht genieten. Er kleven veel bezwaren aan het plan maar de veiligheid en de ongestoorde blik zijn voor ons het belangrijkst."

Volgens de actievoerders is de toename van licht en geluid een ander nadeel van de plannen. Remijn: "Nu is het strandpaviljoen 's nachts dicht en buiten het seizoen meestal ook doordeweeks. Als daar lodges komen, zijn er altijd gaande en komende mensen en dus ook altijd licht en geluid. Dat is slecht voor het aangrenzende Natura 2000-gebied. Destijds is er geen buitendijks fietspad aangelegd vanwege de broedtijd en rust van de vogels. Dit verhoudt zich niet tot de bouw van units en uitbreiding van De Landing."

Meer berichten