Foto: Hans van Oosterhoudt

Beatrixschool is 'Goed voor elkaar'

GOES - De slogan van de Prinses Beatrixschool in Goes is 'Goed voor elkaar!' Ook in de komende tijd voegen zij wat dit betreft de daad bij het woord, want in het komende half jaar worden er tal van activiteiten georganiseerd in samenwerking met Ter Weel. Ook in het lopende schooljaar zijn er diverse activiteiten gepland die jongeren en ouderen willen samenbrengen. Want dat is het achterliggende doel: de wereld van jongeren en ouderen samenbrengen. De nieuwe tijd vraagt veel van oudere mensen.

Ontwikkelingen gaan snel en de ene noviteit volgt de andere op. Kinderen kunnen ouderen helpen om hierin wegwijs te raken. Aan de andere kant zijn het de ouderen op hun beurt die de jongeren de vragen kunnen stellen die ze een stap verder kunnen brengen. Vanuit hun levenservaring weten zij wat er belangrijk is in de ontwikkeling van jongere tot volwassene. Doordat we de kinderen op deze momenten met ouderen laten samenwerken, hopen we dat kinderen ook later ouderen zullen opzoeken om met elkaar op te trekken.

De volgende activiteiten staan in de komende tijd op de planning: Groep 3 pannenkoeken eten op school met jong en oud, 15 maart. Groep 4 kerstkaarten maken en afgeven bij Ter Weel op 21 december. Groep 5 buitenspelen in de tuin van Ter Weel, 22 mei. Groep 5/6 bordspelen binnen in het restaurant van Ter Weel op 16 januari. Groep 6 portrettekenen en interview 27 februari. Groep 7 Koningsdag versieren in het restaurant van Ter Weel op 10 april. Groep 8 musicalliedjes opvoeren in het restaurant van Ter Weel 26 juni.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Verkuil (directeur) via 06 18 32 28 57 of g.verkuil@alberoscholen.nl

Meer berichten