Foto:

Hinder fietsverkeer door Westerschans

In Goes zijn sinds enige tijd grote werkzaamheden bij het bouwproject Westerschans. Voor het gemotoriseerd verkeer is er ten opzichte van de oude situatie een verbetering gerealiseerd wat verkeersdoorstroming betreft. Het fietsverkeer over de Ringbrug kampt, totdat het nieuwe fietspad plus fietstunnel opengesteld worden, met een flinke omweg. Vooral in Wilhelminadorp zijn ze daar niet blij mee.

GOES - "Bijna iedereen in Wilhelminadorp moppert over de situatie bij de Ringbrug. De meeste mensen uit het dorp hadden de ervaring van 'wat overkomt ons nu?", zegt Henk Hoogerland van de Belangenvereniging Wilhelminadorp, "De communicatie van het dorp met de gemeente was altijd prima totdat de situatie ontstond zoals die nu is. Wij kregen geen informatie." Bij het werk aan de Westerschans is er een omleiding ingesteld voor fietsers. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Troelstralaan en de Ringweg West. Van en naar het Omnium of vice versa naar sportpark Het Schenge en richting Wilhelminadorp, ben je extra lang onderweg. Volgens Hoogerland schort het aan goede communicatie. De onvrede daarover is groter dan over het omrijden op zich. Namens de Belangenvereniging Wilhelminadorp hadden Dick Oostinga en Henk Hoogerland eind augustus een overleg met medewerkers van de gemeente Goes over de verkeerssituatie Westerschans. Henk Hoogerland: "We hadden ons ongenoegen geuit, dat we niet op de hoogte waren gebracht dat de omleiding door de Goese Polder lang zou gaan duren. Wel had de aannemer ons voor de zomervakantie laten weten op welke momenten er werkzaamheden zouden plaatsvinden en dat dit enige overlast zou veroorzaken. Maar noch het bestuur van de Belangenvereniging, noch de inwoners zijn op de hoogte gesteld dat de omleiding voor fietsers en voetgangers maanden zou gaan duren. Daarvoor is excuus gemaakt. Bovendien bleek dat er mogelijk een beter alternatief zou kunnen komen. Een oversteek aanleggen ter hoogte van de aangebrachte bushalte, zodat via de Ringbrug en de fiets/voetgangerstunnel bij Omnium de binnenstad bereikt kan worden. De projectleider houdt ons op de hoogte van de ontwikkelingen, maar er wordt nog steeds onderhandeld over het mogelijke alternatief en de daarbij behorende kosten." . Het tijdelijk aan te leggen fietspad is wel uitgezet, de piketpaaltjes staan in de grond. Een woordvoerster van de gemeente liet weten dat het fietspad er binnenkort ligt. "Toch zeker in januari", aldus Henk.

Meer berichten