Het AZC aan de Albert Plesmanweg in Goes werd op 16 maart 2011 geopend door toenmalig burgemeester René Verhulst en minister Ger Leers. (FOTO: LEON JANSSENS)
Het AZC aan de Albert Plesmanweg in Goes werd op 16 maart 2011 geopend door toenmalig burgemeester René Verhulst en minister Ger Leers. (FOTO: LEON JANSSENS) (Foto: )

Het AZC Goes nieuw leven ingeblazen

Goes gaat weer asielzoekers opvangen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes heeft ingestemd met een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om opnieuw opvang voor maximaal 300 asielzoekers te realiseren in het asielzoekerscentrum aan de Albert Plesmanweg in Goes.

GOES - Deze opvang is tot uiterlijk 19 november 2019. Vorige week donderdag maakte burgemeester Margo Mulder dit bekend. Zij gaf aan dat de gemeente een mix wil van mannen en vrouwen, jong en oud. Net als in de beginfase van de opvang van asielzoekers in de gemeente Goes in 2011 gaat het om de opvang en begeleiding met de nadruk op oriëntatie en inburgering: mensen die zich oriënteren op het verblijf in Nederland of de terugkeer naar het land van herkomst én in het geval van statushouders de voorinburgering. "Met zo'n verzoek hoor je serieus mee om te gaan", zegt de burgemeester: "De tijdelijke extra opvangplekken die nu nodig zijn omdat asielzoekers langer in ons land verblijven én het feit dat we in Goes al heel lang bekend zijn met vluchtelingenopvang. Het asielzoekerscentrum staat leeg en wij hebben besloten om dit opnieuw open te stellen." De eerste nieuwe bewoners van het AZC komen waarschijnlijk begin november. Het gebouw werd in augustus vervroegd gesloten omdat het COA minder vluchtelingen verwachtte. Tot voor kort deed het AZC nog dienst als uitzetlocatie voor gezinnen. De bewoners zijn inmiddels elders in Nederland ondergebracht. De gebouwen gaan nu dienst doen als opvang voor nieuwe asielzoekers en niet meer als gezinslocatie voor uitgeprocedeerden. Naar verwachting worden de maximaal 300 asielzoekers een afspiegeling van de instroom op dit moment. Burgemeester Margo Mulder: "Elk half jaar bepaalt de Rijksoverheid het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. Het is daarom onze wens dat zoveel mogelijk mensen die in dit asielzoekerscentrum gehuisvest worden ook daadwerkelijk uitstromen in Zeeland. Met het COA hebben we daarover afgesproken dat zij inzetten op een locatiesamenstelling die bestaat uit gezinnen en statushouders die in onze provincie kunnen blijven wonen en werken."

Jan-Willem Anholts van het COA heeft er begrip voor dat mensen er van opkijken dat het AZC in Goes zo korte tijd na de sluiting alweer terug open moet. "De instroom van asielzoekers is toch weer omhoog gegaan. Onze reservelocaties zijn vol. We zijn heel blij dat de gemeente Goes zo snel op ons verzoek kon ingaan.''

Meer berichten