Allie Barth (rechts) en Albert Kort, voor de Grote Kerk in Goes bij de “Pestgleuven” waar ze ook over schreven. FOTO: Johan van der Heijden
Allie Barth (rechts) en Albert Kort, voor de Grote Kerk in Goes bij de “Pestgleuven” waar ze ook over schreven. FOTO: Johan van der Heijden (Foto: Johan vd Heijden)

'Dansen op de tafel in Borssele'

Een boek vol Bevelandse verhalen ligt vanaf deze week in de Zeeuwse boekhandels. Het telt 100 bladzijden, met daarin 33 verhalen en heet toepasselijk 'Bevelandse Belevenissen'. Auteurs zijn Allie Barth en Albert L. Kort.

GOES - Allie Barth (71) is geen onbekende. Hij was van 1990 tot 2009 gemeentearchivaris van Goes en heeft over zijn Bevelandse land al verscheidenen boeken geschreven. Barth: "Ook al ben ik al zes jaar weg bij het archief, ik ben er nog regelmatig te vinden voor onderzoek. Dus niet meer als archivaris, maar als onderzoeker naar mooie verhalen over voornamelijk de Goese en Bevelandse geschiedenis." Al dan niet samen met Albert Kort (62) uit 's-Heer Hendrikskinderen, die tot voor kort docent geschiedenis was aan het Goese Lyceum en promoveerde met 'Geen Cent Teveel…', een proefschrift over armoede en armenzorg in Zuid-Beveland in de periode 1850-1940. Barth en Kort delen hun passie voor mooie verhalen en beschreven in dit nieuwe boekwerk allerlei voorvallen en verhalen die zich afspeelden in de Bevelanden vanaf de 15de tot de 20ste eeuw. Barth: "Verschillende verhalen zijn eerder gepubliceerd in krantjes en dergelijke. Maar ze zijn nu te boek gesteld. En geïllustreerd met foto's en tekeningen." Dat valt direct op.

Op de omslag van het fraai uitgevoerde boek staat een prachtige foto van een Bevelands tafereel. Barth: "Ja, mooi hé? Het is een foto uit 1924 van een boer en boerin op een motor met zijspan. Zij poseren op een landweggetje wat omgeven wordt door vier joekels van lindenbomen. De lindes stonden er sinds het eind van de 18de eeuw en dreigden in de Eerste Wereldoorlog gekapt te worden vanwege de schaarste aan hout. Uiteindelijk zijn ze gekapt in de jaren zestig ten behoeve van de aanleg van een provinciale weg." Het is één van de verhalen die in het boek staan. Maar ook verhalen over het begin van het socialisme op de Bevelanden (in de 19de eeuw), de Dirk Dronkersweg, evenwijdig gelegen aan de spoorlijn van de Stoomtrein Goes-Borssele en een 17de eeuws verhaal onder de titel 'Dansen op de tafel in Borssele' verraden de historische kennis van beide auteurs. Barth: "Door mijn vroegere werk als archivaris ken ik uiteraard vele verhalen van vroeger en weet ik waar ik moet zoeken om die verhalen te kunnen vinden. Ik ben in 2012 met pensioen gegaan, maar vond het een prettige invulling van mijn vrije tijd om die verhalen op te schrijven. Medeauteur Albert Kort schreef de helft van de stukken voor het boek. Hij is historicus. Samen met hem heb ik het boek 'Stappen in en om de Grote Kerk in Goes' geschreven. Deze stukjes schreven we los van elkaar, maar we hebben ongeveer dezelfde schrijfstijl. Dus dat gaat prima samen!".

Dinsdag 30 oktober was de boekpresentatie en kreeg de kersverse nieuwe burgemeester Margo Mulder het eerste exemplaar uitgereikt. Het boek is uitgegeven door Anthoni Fierloos van uitgeverij-boekhandel Het Paard van Troje en kost 12.50 euro.

Allie Barth (71) en Albert Kort (62) zijn twee Bevelandse auteurs/historici. Ze schreven al meerdere boeken samen en onafhankelijk over de geschiedenis van de Bevelanden en Goes. Barth was van 1990 tot 2012 werkzaam in het Gemeentearchief van Goes. Van 1990 tot 2009 als archivaris. Kort nam dit jaar afscheid als docent geschiedenis van het Goese Lyceum.

Meer berichten