Afvalcontainers voor plastic staan vaak bij winkelcentra. Om de inzameling van plastic te stimuleren plaatst de gemeente Goes binnenkort twintig ondergrondse containers extra. FOTO: Leon Janssens
Afvalcontainers voor plastic staan vaak bij winkelcentra. Om de inzameling van plastic te stimuleren plaatst de gemeente Goes binnenkort twintig ondergrondse containers extra. FOTO: Leon Janssens (Foto: )

Meer containers voor plastic afval in Goes

Er wordt door de inwoners van Goes steeds meer plastic afval aangeboden. De gemeente Goes heeft daarom besloten om nog dit jaar op tien locaties extra ondergrondse containers aan te leggen. Wethouder Loes Meeuwisse: "In een jaar tijd is de hoeveelheid kunststof die is ingezameld bijna verdubbeld. Dit plastic moet in ondergrondse containers worden gedeponeerd welke veelal bij supermarkten staan. Die worden de laatste tijd vaker geleegd."

door Leon Janssens

GOES - Vanwege het grote aanbod van plastic afval wil de gemeente Goes twintig nieuwe inzamelingspunten voor dit afval realiseren. Mogelijke locaties zijn in overleg met inwoners bepaald. Na controle bleek dat in tien gevallen niet mogelijk omdat op die locaties teveel kabels en leidingen liggen om ondergrondse containers te plaatsen. De gemeente bekijkt hoe dit kan worden opgelost. Inwoners van Goes moeten vanaf 1 januari 2019 plastic afval zelf wegbrengen naar een container, dus moeten er voldoende afvalcontainers zijn. "Dat gaan we nog dit jaar doen. Het is de bedoeling om het serviceniveau te verhogen. We willen dat je maximaal vijfhonderd meter loopt om het afval weg te brengen," aldus de wethouder. Diftar, sinds 1 juli 2018 op proef, verloopt voorspoedig en volgens planning. Van afval tot grondstof, 250 kilo per jaar per inwoner, zoveel restafval wordt er in de gemeente Goes weggegooid. "Dat moet terug naar 100 kilo per jaar per inwoner in 2020", kondigde wethouder Loes Meeuwisse toen aan, "En dat kan, door afval beter te scheiden."

Goese huishoudens hebben inmiddels een grijze 240 liter container met chip gekregen voor het restafval, naast de groene GFT bak en de papierbak. Vanaf 2019 kan geld worden bespaard door deze minder vaak aan de straatkant te zetten. Inwoners betalen vanaf 2019 een lager basistarief en 4 euro per keer dat ze de grijze container laten legen.

Toename

De gemeente hoopt dat mensen daardoor nog meer afval gaan scheiden. "We zien nu al dat de bewustwording van afval scheiden toeneemt." Er is ook een passende vorm voor flat- en appartementsgebouwen. De bewoners hiervan krijgen een pasje voor een ondergrondse restafvalcontainer. Nieuw is ook een tweede GFT container die nu gratis wordt verstrekt. Dit heeft het college besloten om het scheiden van groen afval te bevorderen.

www.goes.nl

Meer berichten