Aanleg fietstunnel bij de Ringbrug

De afgelopen periode heeft de gemeente Goes hard gewerkt aan de infrastructuur rondom de Westhavendijk. De bestaande infrastructuur wordt aangepast om de aanleg van het bouwproject Westerschans mogelijk te maken. Een grote klus die nu nog op stapel staat, is de aanleg van de fietstunnel parallel aan de Ringbrug. 

De gemeente Goes doet haar best om het werk in een zo kort mogelijke periode uit te voeren, waardoor de overlast beperkt blijft. Daarom wordt nu vast het nodige voorwerk gedaan. 

Afsluiting Ringbrug
Om het werk te kunnen uitvoeren is het nodig dat de Ringbrug een periode wordt afgesloten: van vrijdagavond 12 oktober 20.00 uur tot maandagmorgen 22 oktober 6.00 uur wordt al het verkeer omgeleid. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Sint Maartensbrug bij de haven. Autoverkeer wordt omgeleid via Oranjeweg-Patijnweg-Middelburgsestraat. 

Tijdens de afsluiting wordt de huidige rijbaan en fundering opgebroken en wordt er grond ontgraven. De damwanden van de bouwkuip worden aangebracht en de tunneldelen geplaatst. De riolering, kabels en leidingen worden aangelegd. Vervolgens wordt de grond aangevuld en de fundering aangelegd. Als laatste worden er asfaltwerkzaamheden uitgevoerd en wordt de markering aangebracht. 

Afrondende werkzaamheden
Zodra de Ringbrug weer open is, wordt er gewerkt aan de toeritten van de fietstunnel. Ook wordt er gewerkt aan afrondende werkzaamheden aan de riolering en wordt er gewerkt aan de verharding in de J.A. v.d. Goeskade en Zaagmolenstraat. Medio 2020 wordt het fietspad langs het kanaal aangelegd. 

Hinder voor de omgeving
De gemeente Goes vindt het heel belangrijk dat de omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren van het werk. Het is helaas niet te voorkomen dat er toch enige hinder zal ontstaan zoals geluid en trillingen.
Mocht u op werkdagen vragen hebben over het werk, neem dan contact op met Johan Gabriels, uitvoerder bij de aannemer KWS Infra. Johan is bereikbaar op 06-25761223 of via jgabriels@kws.nl. Ervaart u buiten kantoortijden ernstige overlast van het werk? Neem dan contact op met het calamiteitennummer van KWS Infra: 06-533333665. 


 

Meer berichten