Foto: Thinkstock

Investeren in een toekomst na huiselijk geweld

SMWO start met ‘De Nieuwe Toekomst’, een project dat zich richt op vrouwen die na een periode van huiselijk geweld weer de regie over hun eigen leven willen krijgen en financieel zelfstandig willen worden.

SMWO start op 25 oktober een training waarin onderlinge steun en intensieve coaching er voor moet zorgen dat deelnemers een verbeterd zelfbeeld ontwikkelen en wordt er tevens gewerkt aan een toekomstperspectief. De vrouwen worden gekoppeld aan een vrijwillige coach die hen begeleidt bij het realiseren van hun doelen. Deze coach blijft minstens negen maanden, wekelijks met hen actief. Het uiteindelijke doel is een stap dichter bij sociale en economische zelfstandigheid te komen door het vinden van een baan, een opleiding te volgen of om vrijwilligerswerk te doen. De beste bescherming tegen (terugval in een situatie van) huiselijk geweld is immers onafhankelijkheid.

De training is bedoeld voor vrouwen die wonen in de Oosterschelderegio en uit een situatie met huiselijk geweld komen, daarnaast geen of weinig inkomen hebben en bereid zijn om te werken aan een betere toekomst voor henzelf en eventueel voor haar kinderen.
Samen met de andere deelneemsters, de trainers en de persoonlijke coach wordt op zoek gegaan naar persoonlijke interesses en kwaliteiten, waarna vervolgens gekeken wordt naar de wens met betrekking tot werk of opleiding.

SMWO organiseert voor dit traject ook een training voor vrijwillige coaches, proactieve vrouwen die graag iets wil betekenen voor een andere vrouw. Deze deelnemers moeten kunnen motiveren en empoweren, houden van netwerken en hebben gedurende maximaal 1 jaar wekelijks twee uur tijd voor dit vrijwilligerswerk. SMWO biedt een training van 4 dagdelen, intervisiebijeenkomsten en ondersteuning van de projectcoördinatoren.

Wil je je aanmelden als deelneemster of vrijwillige coach, dan kun je contact opnemen met:
Bermath van der Kevie (b.vanderkevie@smwo.nl) mobiel: 06-23031377
Martine Kraak (m.kraak@smwo.nl) mobiel 06-49639281
Project coördinatoren De Nieuwe Toekomst, SMWO

De training voor de vrijwillige coach start op donderdag 25 oktober.
De training voor de deelneemsters start op donderdag 22 november.

Meer berichten