De verkeersveiligheid van kinderen is een gemeenschappelijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid. (Foto: Privé)
De verkeersveiligheid van kinderen is een gemeenschappelijk belang en een gedeelde verantwoordelijkheid. (Foto: Privé) (Foto: Privé)

De jongste kinderen van Omnis Kindcentrum De Reiger maken spelenderwijs kennis met het verkeer

“Papa, het licht is rood, je moet stoppen.” “Mama, daar staan haaientanden, dan mogen wij eerst”. Bij Omnis Kindcentrum De Reiger maken de jongste kinderen dankzij het project ‘JONGleren in het verkeer’, spelenderwijs kennis met het verkeer en gaan actief meedenken in het verkeer. Ook worden hun ouders bewust gemaakt van de beperkingen die kinderen hebben bij deelname aan het verkeer.

Onderzoek toont aan dat wanneer je op jonge leeftijd actief deelneemt aan het verkeer en ervaring opdoet, dit een gunstig effect heeft op veilige verkeersdeelname op latere leeftijd. We weten: kinderen leren door te imiteren. Wat doet een kind bijvoorbeeld als een ouder steeds door rood licht loopt, de mobiel gebruikt in het verkeer of geen gordel draagt? Grote kans dat een kind dit gedrag kopieert en daarmee onnodige risico’s loopt. Maar niet alleen de voorbeeldfunctie van ouders is van belang, vaak zijn ouders zich onvoldoende bewust van de fysieke beperkingen van kinderen en worden kinderen te vroeg “losgelaten” in het verkeer.

Toename verkeersgewonden onder kinderen

Het aantal ongelukken met kinderen is in vier jaar tijd met 18 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ict-bureau VIA. Van begin 2014 tot eind augustus 2017 waren meer dan 20.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar betrokken bij ongevallen. 9500 van hen worden ook gezien als verkeersslachtoffer. De meeste ongevallen met kinderen vinden plaats op schooldagen. Om ongelukken met kinderen te voorkomen is het belangrijk om veel met kinderen te oefenen en de beperkingen te kennen.

JONGleren in het verkeer wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Borsele en de Provincie Zeeland. Meer informatie vindt u op http://jonglereninhetverkeer.nl/ of facebook.com/verkeerseducatie.

Meer berichten