De afsluitende avond van de actie 100-100-100 voor afvalinzameling en afval scheiden werfd druk bezocht. Honderd kilo per jaar per inwoner is mogelijk. FOTO: Leon Janssens
De afsluitende avond van de actie 100-100-100 voor afvalinzameling en afval scheiden werfd druk bezocht. Honderd kilo per jaar per inwoner is mogelijk. FOTO: Leon Janssens (Foto: LEON JANSSENS)

'Dit project heeft mij echt zeer verrast'

Deelnemers van de afvaluitdaging 100-100-100 hebben een geweldig resultaat neergezet: in 100 dagen hebben zij de hoeveelheid restafval in hun huishouden met 91% verminderd. Dat is donderdag bekend gemaakt tijdens de slotbijeenkomst van de actie in het Stadskantoor in Goes. Door goed hun afval te scheiden blijft er bij de deelnemers nog maar 23 kilo restafval per inwoner per jaar over. In Goes is dat nu nog 250 kilo per inwoner per jaar.

GOES -100-100-100 is een afvaluitdaging waarin 100 deelnemers 100 dagen 100% van hun afval scheiden. Zij kregen handige tips over afval voorkomen, afval scheiden en wisselden hun ervaringen uit. Het resultaat toont aan dat de landelijke doelstelling om de hoeveelheid restafval in 2020 terug te dringen naar 100 kilo per persoon per jaar haalbaar is. De actie kende in totaal 116 deelnemers.

Volle raadzaal

Wethouder Loes Meeuwisse: "Het is goed te zien dat er een volle raadszaal is, net zo veel als bij de start. Allemaal goed meegedaan. Uit eigen ervaring vond ik het niet tegenvallen. Afval scheiden. Papier, glas, plastic en vooral gft-afval uit de keuken." Per inwoner 250 kilo per jaar, zoveel afval wordt per inwoner in Goes weggegooid. Dat moet terug naar 100 kilo per jaar per inwoner in 2020. Dat kan door afval beter te scheiden. Om dit te stimuleren, gaat de gemeente Goes vanaf 1 januari 2019 de afvalstoffenheffing op een andere manier verrekenen. Vanaf die datum geldt een vast afvalstoffentarief dat lager is dan de huidige afvalstoffenheffing. Daarnaast moet worden betaald voor iedere keer dat men restafval aanbiedt. De gemeente Goes startte deze afvaluitdaging vooruitlopend op de invoering van het afvalinzamelingssysteem Diftar. De gemeenteraad neemt in december 2018 een definitief besluit over de tarieven voor 2019.

Koploper

Miranda van Macklenbergh, projectleider invoering Diftar, gaf aan dat gemiddeld 142,9 kilo per huishouden restaval is en dat werd door de deelnemers aan de actie teruggebracht tot 12,9 kilo per huishouden. "Dit project heeft mij echt verrast. Op zich een bemoedigende uitslag. De doelstelling van 100 kilo per inwoner per jaar moet over vijf jaar haalbaar zijn. Bewust hiervan worden begint bij jezelf." Uit het publiek kwam de opmerking: "Ben ik goed bezig en krijg ik toch zo'n ellendige grote container op mijn stoep." Miranda gaf aan: "U bent bewust goed bezig, maar de meeste Goesenaren zijn nog niet zo ver. U bent koploper."

Meer berichten
CustomHtml_1