"Soms is het moeilijk om op bepaalde zaken je vinger te leggen, '' zegt wethouder André van der Reest. (FOTO: LEON JANSSENS)
"Soms is het moeilijk om op bepaalde zaken je vinger te leggen, '' zegt wethouder André van der Reest. (FOTO: LEON JANSSENS) (Foto: Leon Janssens)

Zorgfraude; bestrijden en controleren

De gemeente Goes heeft zich aangesloten bij het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Het college besloot enige tijd geleden dit te doen om zorgfraude op te sporen en te bestrijden.

GOES - Wethouder André van der Reest: "Het is een prima regeling. Als een verdenking bestaat moeten we het niet daarbij laten maar nakijken én onderzoeken. Dat kan naar twee kanten uitslaan, schuldig of onschuldig. Een beeld is zo neergezet." In de zorg gaan vele miljarden euro's om die bedoeld zijn voor hulpbehoevende en kwetsbare mensen in de samenleving. Soms blijkt dat het geld niet goed terecht komt of dat dit oneigenlijk wordt ingezet. Bijvoorbeeld doordat er meer zorg wordt gedeclareerd dan dat er in werkelijk wordt geleverd. Kwetsbare mensen zijn afhankelijk van de zorgaanbieder en daarom vaak zelf niet in de positie om hier melding van te maken. Verschillende landelijke instanties hebben daarom met de VNG de handen in een geslagen om signalen en of fraudegevallen met elkaar te delen via het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). Het IKZ onderzoekt en deelt meldingen over zorgfraude en signaleert trends en ontwikkelingen. Zodat fraude beter en effectiever wordt opgespoord en afgehandeld. Wat doet het IKZ nog meer? Het verrijken van fraudesignalen. Alle fraudesignalen over zorg komen hier binnen. Verrijking vindt plaats door naslag in openbare en gesloten bronnen. Vervolgens gaat de meest geëigende partij ermee verder.

Centraal meldpunt

Het IKZ doet zelf geen bestuursrechtelijk of strafrechtelijk onderzoek. Dat doen de toezichthouders en opsporingsdiensten die zijn aangesloten bij het IKZ. Het IKZ heeft als meerwaarde voor de gemeenten dat zij eigen signalen over zorgfraude vanuit bijvoorbeeld de Wmo, Jeugdwet of participatiewet kunnen delen met het IKZ waarna wordt onderzocht of er bij andere instanties ook signalen over zorgfraude bekend zijn. Op basis daarvan is het mogelijk om zelf nader onderzoek te doen. Overheidsdiensten werken op deze manier minder langs elkaar heen en verminderen zo de kans dat frauderende instanties opnieuw de fout in gaan.

Voorstel

Dit voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met de VNG en GR de Bevelanden (afdeling Werk, inkomen en zorg). "Het IKZ is een centraal meldpunt waarin diverse instanties samenwerken waartoe ook de gemeente Goes behoort", zegt Van der Reest, "Soms is het moeilijk om op bepaalde zaken je vinger te leggen omdat je in een afhankelijke positie zit. Daar is nu juist het IKZ voor. Er zijn overigens geen kosten verbonden aan de aansluiting op het IKZ." Gemeenten die niet aangesloten zijn op het IKZ beschikken over minder informatie bij de inschatting van een zaak waarbij een vermoeden is van zorgfraude. Indien nader onderzoek noodzakelijk blijkt, zal dit afgestemd worden met de adviseur Veiligheid van de gemeente.

Meer berichten