Fotobijschrift: Teus Baars (Zeeuwind), Henk den Boon (E-Connection), Jaap Melse (gemeente Veere), Ben de Reu (Provincie Zeeland)
Fotobijschrift: Teus Baars (Zeeuwind), Henk den Boon (E-Connection), Jaap Melse (gemeente Veere), Ben de Reu (Provincie Zeeland)

Indrukwekkend windturbines op een bijzondere locatie

Dinsdag is Windpark Bouwdokken officieel geopend door gedeputeerde Ben de Reu en wethouder Jaap Melse samen met de eigenaren Henk den Boon (E-Connection) en Teus Baars (Coöperatie Zeeuwind). De 7 Enercon turbines wekken een hoeveelheid energie op die vergelijkbaar is met het jaarlijkse elektriciteitsverbruik van 37.500 huishoudens.

NEELTJE JANS - Windpark Bouwdokken heeft zeven van de grootste turbines die er op dit moment beschikbaar zijn voor wind-op-land. Om dit mogelijk te maken zijn er vele bouw- en installatiewerkzaamheden verricht. Om de stroom aan het landelijk elektriciteitsnet te leveren is er een 20/150 kV hoogspanningsstation in het windpark gebouwd. Tevens is er een bijna 30 km lange 150kV ondergrondse hoogspanningskabel aangelegd van de voormalige Bouwdokken tot aan het Tennet station in Goes. De windturbines zijn geplaatst op de relatief smalle dammen van de voormalige Bouwdokhavens.

De windturbines dragen bij aan het verduurzamen van Zeeland. Henk den Boon, directeur E-Connection: "Na een voorbereiding van 10 jaar zijn we na de zomer van 2016 met de bouw gestart. Ik ben er heel trots op dat het Windpark inmiddels duurzame stroom opwekt. Mede dankzij de samenwerking met onze hoofdaannemers Enercon, Joulz, GMB de vele onderaannemers en andere bedrijven en organisaties is de bouw en de aanleg van de netaansluiting inmiddels een feit."

Ben de Reu, gedeputeerde Provincie Zeeland: "Nu Windpark Bouwdokken geopend is hebben we voor meer dan 400 MW aan windvermogen in onze provincie, waarmee we al aardig op weg zijn naar 570,5 MW in 2020. We zoeken hier vooral concentratielocaties voor zoals de Oosterscheldekering."

E-Connection heeft inmiddels het initiatief genomen om de concentratielocatie Oosterscheldekering verder te optimaliseren en ziet mogelijkheden voor nieuwe locaties en grotere windturbines. Hiermee verwacht E-Connection de nu reeds geïnstalleerde 80 MW uit te breiden tot ca. 125 MW in 2020.

Windpark Bouwdokken ligt tussen twee natuurgebieden: de Voordelta en de Oosterschelde. Dankzij de samenwerking met Rijkswaterstaat en de natuurorganisaties houdt Windpark Bouwdokken zoveel mogelijk rekening met de natuur. Zo zijn delen van de Bouwdokhavens op een natuurlijke manier ingericht, waardoor deze interessanter worden voor bepaalde vogelsoorten. Het aangelegde visdiefvlot resulteerde in het tweede jaar al in bijna 100 broedende visdief-paartjes op Neeltje Jans. De hoogwatervluchtplaats wordt druk bezocht door o.a. de lepelaar, wulp en tureluur.

Tentoonstelling en lespakket 

Windpark Bouwdokken en gemeente Veere willen het publiek graag betrekken bij het windpark. Daarom is er een tentoonstelling bij Terra Maris ingericht over wind, waarbij de relatie tussen natuur en windenergie centraal staat. De tentoonstelling gaat open op 23 april en blijft een jaar toegankelijk voor het publiek. Om scholen actief te betrekken bij windenergie is er een lespakket ontwikkeld voor groepen 6, 7 en 8. Via 3 lessen en een bezoek aan de tentoonstelling kunnen docenten aandacht besteden aan natuur en windenergie op de Bouwdokken. Het lespakket komt voor alle geïnteresseerde basisscholen beschikbaar vanaf 25 mei.

Jaap Melse, wethouder gemeente Veere: "Als gemeente vinden wij het belangrijk dat we goed met elkaar en met de aarde omgaan. Met Windpark Bouwdokken wekken we in Veere net zoveel energie op als 52.000 huishoudens gemiddeld jaarlijks verbruiken. Naast waterkering en windenergie horen natuur, recreatie en educatie ook steeds meer bij Neeltje Jans. Daarom ben ik ook trots op het feit dat we samen met Bouwdokken een interactieve tentoonstelling bij Terra Maris en een lespakket hebben ontwikkeld."

Over Windpark Bouwdokken

Het windpark is gebouwd op de dammen van de voormalige Bouwdokhavens op het werkeiland Neeltje Jans in de provincie Zeeland. Er zijn 7 van de vergunde 9 turbines gebouwd. De twee andere turbines volgen op een later moment. De 7 Enercon turbines hebben een vermogen van 4,2 MW per stuk en gezamenlijk jaarlijks 112,5 miljoen kWh elektriciteit op. Dat is vergelijkbaar met het gemiddelde jaarlijkse stroomverbruik van zo'n 37.500 huishoudens.
Het windpark is gezamenlijk eigendom van E-Connection en Coöperatie Zeeuwind. E-Connection heeft het park ontwikkeld en gebouwd en draagt zorg voor het beheer in de productieperiode. De fundaties en toegangswegen zijn aangelegd door GMB Civiel. De windturbines zijn geleverd en geïnstalleerd en worden onderhouden door Enercon. De netaansluiting is aangelegd door Joulz Energy Solutions, in samenwerking met DNWG Infra. De duurzame stroom wordt afgenomen door Akzo Nobel, Philips, DSM en Google voor de verduurzaming van hun productieprocessen.

Over E-Connection

E-Connection initieert, realiseert en beheert complexe en vernieuwende windenergieprojecten, in goede samenspraak met haar omgeving. E-Connection heeft meerdere windparken in Zeeland en in het bijzonder op de Oosterschelde-kering gebouwd en beheert deze vanuit haar vestiging in Kamperland. Ook verricht zij vernieuwend en ondersteunend onderzoek ter bevordering van de toepassing van windenergie. E-Connection werkt als investeerder of in opdracht van investeerders van windparken en neemt daarbij zelf risicodragend deel in de ontwikkeling van haar projecten. Vanuit haar kantoren in Bunnik en Kamperland werkt E Connection met een kern van professionals, waarmee zij alle benodigde disciplines voor windprojecten bij elkaar brengt.

Meer berichten