Voorzitter Rinus Pikkaart overhandigde het eerste exemplaar van De Zaaikalender aan burgemeester Herman Klitsie. FOTO: LEON JANSSENS
Voorzitter Rinus Pikkaart overhandigde het eerste exemplaar van De Zaaikalender aan burgemeester Herman Klitsie. FOTO: LEON JANSSENS (Foto: Leon Janssens)

Eeuwfeest van de Vereniging Volkstuintjes

De Vereniging tot Bevordering en Instandhouding van Volkstuintjes (VBIV) uit Goes bestaat dit jaar honderd jaar en hield op 5 april in wijkcentrum De Spinne haar Algemene Ledenvergadering met de officiële opening van het Jubileumjaar, gevolgd door een feestavond met muziek. Burgemeester Herman Klitsie kwam de jarige vereniging feliciteren en kreeg daarbij de eerste Zaaikalender van VBIV officieel overhandigd door voorzitter Rinus Pikkaart.

door Leon Janssens

GOES - De vereniging is op 25 november 1918 opgericht door C.Stevens, L.Duvekot, J.M.Mol, A. de Dreu en J. de Jong. Bij de oprichting was de naam voor de vereniging: "het stichten en beheren van volkstuintjes". De vereniging heeft meerdere locaties in de gemeente Goes gepacht voor ze uiteindelijk een plek vond aan de Westhavendijk. Na de oprichters is de vereniging jaren geleid en beheerd door twee generaties Van Liere in diverse functies in het bestuur.

Anno 2018, na honderd jaar, telt de vereniging 70 leden, bestuurd door enkele enthousiaste bestuursleden. Voorzitter Rinus Pikkaart: "De leden toen hadden veel animo. Ze begonnen op de Westsingel met twee stukken grond, later op de Oude Singel. Ook op Ravelijn de Groene Jager waren zes tuinen. Daar stond de Landbouwschool waar oprichter Stevense directeur was. De eerste tuinen werden in januari 1919 uitgegeven ter grootte van 25 roede waar 12,50 gulden voor betaald moest worden. Nu betaal je 25 cent per vierkante meter huur per jaar. Vanaf het begin was er grote belangstelling en dat betekende ieder jaar loten. Was je op de lotingsavond niet aanwezig dan had je pech want je kon dan niet mee loten. Er was een wachtlijst van 25, 30 personen."

Maar het was toen een andere tijd met veel tekorten. Zo was je verzekerd van voedsel. De volkstuin was in die tijd echt mannenwerk, hun domein om iets op tafel te krijgen. 'Maar dat is nu wél veranderd", weet Lies Spaink, die het VBIV secretariaat beheert, "Nu gaan mannen en vrouwen samen, of de vrouw alleen. Het leuke van ons volkstuincomplex is dat het niet allemaal hetzelfde is. Je vindt er zelfs een complete wijngaard, trampoline, bloemetjes kweken, aardappelen, wortels. Of recreatie, een grasveldje voor jezelf waar je met een boek in een makkelijke stoel kunt relaxen. Wij zijn een volkstuinvereniging, geen moestuinvereniging. Daarbij trekt het dieren aan, vogels, hazen, muizen, zelfs reeën."

Het verpachten van de grond aan de volkstuinverenigingen werd in Goes gedaan door het Burgerlijk Armbestuur; in die jaren was een volkstuin dan ook geen teken van rijkdom. Zou het daarom zijn dat de tuintjes die indertijd bij de Oude Singel werden verhuurd "genadegrond" werden genoemd. Genadegrond. Het heeft ook iets moois."

Zaterdag 7 juli is het Open Tuindag. Zie: www.vbiv.nl

Meer berichten