Met het afsluiten van de spoorwegovergang is het stil geworden in de altijd drukke Buys Ballotstraat; de bewoners bevalt dit wel. FOTO: LEON JANSSENS
Met het afsluiten van de spoorwegovergang is het stil geworden in de altijd drukke Buys Ballotstraat; de bewoners bevalt dit wel. FOTO: LEON JANSSENS (Foto: Leon Janssens)

Verkeersdrukte, daar staat of valt alles mee

GOES - De Buys Ballotstraat is voorlopig tot eind mei afgesloten vanwege de reconstructie van de spoorwegovergang en kruising met de Patijnweg/Lewestraat. De anders zo drukke straat is nu een toonbeeld van verkeersluwte en stilte. "Het is een spookstraat geworden", zegt Catrien Staal.

Acht bewoners schreven enige weken geleden een pittige brief naar de gemeente Goes. Ze stellen er geen vertrouwen in te hebben dat de reconstructie van de drukke kruising uitkomst gaat bieden. "Dit plan voorziet alleen maar in de doorstroming van het verkeer, maar er wordt geen verkeer geweerd', schrijven ze. De briefschrijvers voelen ze zich niet gehoord en gesteund door de gemeente.

Conclusie

,,We worden stelselmatig genegeerd'', is de harde conclusie van André Alting, de initiatiefnemer van de brief. ,,We zijn er in alles op achteruit gegaan. De leefbaarheid en veiligheid zijn slechter geworden en we hebben minder parkeerplaatsen. Alleen de hoeveelheid verkeer is gegroeid.'' Samen met buurman Cees Staal ging hij rond met een handtekeningenlijst. "Er zijn nu al meer dan zeventig handtekeningen en dat aantal groeit", weet Cees, "Wij wonen hier 19 jaar en wisten dat het een drukke straat was. Maar het vrachtverkeer wordt steeds zwaarder en dendert door de straat. Het is er niet veiliger op geworden en daarbij komt ook meer luchtvervuiling. Een verbod op vrachtwagens zou een oplossing kunnen zijn. Betere bewegwijzering en goede invoer op navigatiesystemen. De Buys Ballot is een 30 kilometer straat. Rustig rijden en geen 60 per uur is al een wereld van verschil. Toen de nieuwe afslag A58 open ging was het de eerste weken minder druk, 'ha, dat werkt' denk je dan. De laatste tijd kregen wij de indruk dat het steeds drukker werd. De gemeente gaat hier metingen voor verrichten. Het gaat ons vooral om verkeersdrukte, veiligheid, leefbaarheid, de kwaliteit van het milieu door luchtvervuiling, en trillingen. Verkeersdrukte, daar staat of valt alles mee. Wij hebben één doel: goed met de gemeente in gesprek, goede argumenten, feiten en onderzoeksresultaten om tot een oplossing te komen."

Fietspad

Cees uitte ook zijn zorgen de veiligheid van fietspad, veel te dicht bij het autoverkeer. "Zeker het punt bij de oversteekplaats naar de Riethoek is gevaarlijk. Het is wachten tot er wat gebeurt.".Wethouder Meeuwisse sprak 27 februari met bewoners van de Buys Ballotstraat. Zij gaven aan ontevreden te zijn met de toegenomen drukte in hun straat. Dat neemt de gemeente serieus en daarom wordt samen opgetrokken om hun woonomgeving zo leefbaar mogelijk te houden. Er kon nog niet over alles overeenstemming worden bereikt. Er wordt over gesproken om vrachtverkeer te ontmoedigen door de straat te rijden. De gemeente Goes blijft in gesprek, partijen kijken met een positieve blik naar de toekomst.

Meer berichten
Shopbox