Historische roman over Schouwen door Bevelander

Foto: PR Bram Coomans

Amateurschrijver en -streekhistoricus Bram Coomans schreef het boek Van God vergeten. Dit boek ligt vanaf 24 februari in de winkel.

WOLPHAARTSDIJK - De in Wolphaartsdijk woonachtige, maar van Schouwen afkomstige auteur schreef het boek in antwoord op zijn eigen steeds terugkerende vragen omtrent het middeleeuwse leven in zijn geboortestreek. 'Ik wilde aan de hand van een boeiend verhaal zoveel mogelijk aspecten belichten: sociale en maatschappelijke verhoudingen, dagelijkse beslommeringen als wonen, werken, eten, drinken, slapen. Ook de seizoenen en het landschap met de dorpen moesten aan de orde komen en uiteraard ook het Zierikzee van die tijd.' Aldus Coomans.

'Met het schrijven van een historische roman over mijn geboortegrond Schouwen, verschafte ik mezelf - achteraf bezien natuurlijk - een lastige opdracht.' stelt Coomans. 'Het was een hele speurtocht naar betrouwbare geschreven bronnen over de tijd waarin het verhaal speelt. Niet alle benodigde informatie was te vinden en zeker niet altijd verifieerbaar. Aanvankelijk kwam ik daardoor nogal eens in gewetensnood, tot ik las hoe een gevestigd auteur daar over dacht: "...ik zoek, zoek verder en misschien nog eens, totdat ik geen informatie of nieuwe bronnen meer vind. Daarna smeed ik feit en fictie zo vloeiend mogelijk en naar beste eer en geweten aan elkaar..." Dat principe heb ik dankbaar overgenomen en ik ben zeer tevreden met het uiteindelijke resultaat.'

'Van God vergeten' is een gedetailleerde historische roman geworden, waarin 'waargebeurd' en 'kan gebeurd zijn' naadloos samensmelten tot een realistisch middeleeuws tijds- en landschapsbeeld.' Concludeert Coomans.

Meer berichten