Logo de-bevelander.nl


Dijkgraaf Toine Poppelaars: "Waterschapswerk is boeiend en verantwoordelijk werk en het gaat ergens over. Zeker in een waterrijke provincie als onze provincie Zeeland.”  Foto: Waterschap Scheldestromen, Rudy Visser
Dijkgraaf Toine Poppelaars: "Waterschapswerk is boeiend en verantwoordelijk werk en het gaat ergens over. Zeker in een waterrijke provincie als onze provincie Zeeland.” Foto: Waterschap Scheldestromen, Rudy Visser (Foto: Conny den Heijer)

Bestuursleden Waterschap gevraagd

Waterschap Scheldestromen verzorgt komend voorjaar de cursus 'Politiek Actief' voor mensen die interesse hebben in het waterschapsbestuur. De cursus is ontwikkeld door ProDemos, het Huis van de Nederlandse democratie, samen met de Unie van Waterschappen.

door Conny den Heijer

Het Waterschap is een begrip maar wat doen zij nu precies? Zij voeren dijkbewaking uit, verlenen vergunningen als er activiteiten zijn rondom ons watersysteem en zorgen er voor dat we veilig kunnen wonen, werken en recreëren achter sterke dijken en duinen.

Verantwoordelijkheid

Ook onderhouden zij de wegen in ons buitengebied, zorgen dat het rioolwater wordt afgevoerd en op een zuiveringsinstallatie wordt gezuiverd. Als het regent wordt het regenwater snel en zonder veel overlast afgevoerd via een stelsel van sloten, kreken en gemalen. En tijdens de storm zoals vorige week, zorgt onder andere het Waterschap voor onze veiligheid. Na de storm heeft het Waterschap de Zeeuwse dijken en duinen geïnspecteerd op de aanwezigheid van stormschade. Behalve duinafslag op de stranden van Zeeuws Vlaanderen, Walcheren en Schouwen Duiveland, waarbij opritten beschadigden, waren er verder geen noemenswaardige schades te melden.

Eisen

Om bestuurslid te worden is geen bepaalde vooropleiding vereist, maar betrokkenheid en affiniteit met de kerntaken van het Waterschap Scheldestromen: veilige dijken en wegen, schoon en voldoende oppervlaktewater in sloten en kreken. Een bestuurder kan lid zijn van een politieke partij, of is betrokken bij een organisatie uit het bedrijfsleven, agrariërs en natuur.

Zeelandkenner

Vaak wordt er gezocht naar mensen met betrokkenheid bij het waterschapswerk, affiniteit met water in de breedste zin van het woord en met de Zeeuwse samenleving. En natuurlijk verwacht men dat een bestuurder in Zeeland woont, voldoende tijd kan vrijmaken voor het bestuurlijk werk en Zeeland kent. De bestuurders worden in 2019 voor een periode van vier jaar gekozen. Dijkgraaf Toine Poppelaars zegt: "Het bestuurlijk werk voor de waterschappen is belangrijk. Met het aanbieden van deze cursus wil het Waterschap aangeven dat nieuwe gezichten welkom zijn. Het is boeiend, verantwoordelijk werk. Zeker in een waterrijke provincie als Zeeland." Meer info:

www.scheldestromen.nl

Rachel van Westen
Meer berichten
Shopbox