Logo de-bevelander.nl


Jolien Hemmes heeft een jaar gewerkt aan haar boek: “Ik was direct heel benieuwd hoe het zat met dat oude manuscript.” FOTO: Leon Janssens
Jolien Hemmes heeft een jaar gewerkt aan haar boek: “Ik was direct heel benieuwd hoe het zat met dat oude manuscript.” FOTO: Leon Janssens (Foto: Leon Janssens)

Brieven uit Deshima, de reis naar een handelspost in Japan

GOES - Nog net in het Aziëjaar is in Zeeland uitgekomen 'Brieven uit Deshima' met het originele verslag van de bekende reis van Jan Cock Blomhoff en Titia Bergsma met hun zoontje naar Deshima in Japan, nu 200 jaar geleden. In de Nederlands-Japanse betrekkingen was Blomhoff de enige Europeaan wie het op Deshima toegestaan was te verblijven en handel te drijven. Dichtbij Nagasaki werd als handelspost het eiland Deshima aangelegd en met een brug verbonden aan het vaste land. De brug ging alleen open als de Japanners daar toestemming voor gaven.

Het is een manuscript van 'Brieven uit Deshima' is van Ennius H. Bergsma, de vader van Titia Bergsma. Jolien Hemmes zag direct dat het bijzondere ervan en gaf er een boek van uit. Dit met een uitgetypte versie, vele oude afbeeldingen van het gezin, van Deshima en van wat er onderweg op zo'n reis per driemaster te zien was, gemaakt tijdens vergelijkbare reizen en verwijzing naar een pallet van extra info die online te lezen en te bekijken is. "Dit hele jaar ben ik er mee bezig geweest', vertelt Jolien, "Het manuscript was in onze familie. Wij zijn geen bloedverwanten maar via familieverwantschap is het doorgegeven. Het manuscript lag tussen een paar bijbels en tijdens het opruimen pikte iemand dat op. Ik was direct heel benieuwd hoe het zat met dit manuscript. Dan krijg je het wonderlijke, het is 200 jaar geleden geschreven en is nog goed te lezen. Jan Cock werd benoemd in Deshima, hoofd van de handelspost. De reis van vier maanden van Texel naar Batavia was in 1816 en Titia is in 1821 overleden. Zij verbleven zes maanden in Batavia waar ze enkele maanden deel waren van de expatgemeenschap en ook slaven kochten. "Je moet er wel elf hebben want ze zijn zo lui", aldus Titia. Ze schreven veel over het dagelijkse leven en niet alles in het boek is romantiek. Soms indrukwekkend, soms heel huis-tuin-en-keuken, soms pijnlijk, maar in elke geval echt." Jan nam zijn vrouw en kind mee naar Deshima, maar dat mocht niet van de Japanners. De twee werden teruggestuurd naar Nederland. Het verslag is vlak na de reis geschreven door de vader van Titia voor het kleine zoontje dat uiteindelijk op zijn vijfde jaar alleen bij zijn grootouders was.

Het boek is rechtstreeks te koop via de website www.brievenuitdeshima.nl

Meer berichten
Shopbox