Logo de-bevelander.nl


We staan voor een flinke uitdaging

De Zeeuwse gemeenten, Waterschap Scheldestromen, DELTA Netwerkgroep (DNWG) en Evides Waterbedrijf bundelen hun krachten om Zeeland klimaatbestendig te maken. De komende jaren staan we voor een flinke uitdaging om de buitenruimte klimaatbestendig in te richten en de energietransitie vorm te geven.

Om deze samenwerking te onderschrijven tekenden de partijen donderdag 23 november een intentieverklaring. Dit werd gedaan door Chris Simons namens de VZG, Ad van Sluijs namens DNWG, Annette Ottolini namens Evides Waterbedrijf, Gert van Kralingen namens Waterschap Scheldestromen en Loes Meeuwisse namens de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland. Samenwerken is de sleutel tot succes. Er moet veel gebeuren om Zeeland klimaatbestendig te maken. Als wij onze plannen en werkzaamheden in de ondergrond en de buitenruimte goed op elkaar af stemmen, dan zorgen we voor een efficiënte en vlotte aanpak én voor zo min mogelijk overlast voor onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Daarbij kunnen we de kosten zo laag mogelijk houden en verbetert het de samenwerking met onze partners zoals woningcorporaties, inwoners en ondernemers. De intentieverklaring is een mooie eerste stap in de goede richting om te komen tot concrete samenwerkingsafspraken. In Zeeland werken gemeenten, het waterschap en het waterbedrijf samen in de Samenwerking (Afval)waterketen Zeeland voor een toekomstbestendige waterhuishouding in het stedelijke gebied. De inrichting van de openbare ruimte, riolering, rioolwaterzuivering en drinkwatervoorziening stemmen we op elkaar af en indien mogelijk voeren we taken gezamenlijk uit.

Rachel van Westen
Meer berichten

Shopbox