Logo de-bevelander.nl


Foto: Plan Pioniers

Denk mee met RWS over duurzaamheid

Staat duurzaamheid bij u hoog op de agenda? Woningcorporatie RWS wil huurders en partners bewust maken van hun energieverbruik. Op 24 oktober en 7 november organiseert de corporatie een brainstormsessie. "Als we allemaal een heel klein stapje zetten, maken we samen een grote sprong voorwaarts."

GOES - RWS wil dat zijn huurders betaalbaar kunnen wonen en de grootste winst valt volgens RWS te behalen in de energierekening. Met alleen het energiezuiniger maken van onze woningen zijn we er niet, uiteindelijk hebben onze huurders door de grootste invloed op de energierekening. In het verleden heeft de woningcorporatie verschillende projecten gevoerd om het energieverbruik terug te dringen. Zo konden huurders tegen een kleine huurverhoging energiebesparende maatregelen in hun huurwoning laten uitvoeren. Denk aan isolatie en zonnepanelen. Die aanpassingen alleen zijn volgens RWS niet voldoende. "Er valt nog veel winst te behalen door bewuster om te gaan met energie", aldus directeur-bestuurder Maarten Sas van corporatie RWS.
RWS wil cv-monteurs, die tijdens een jaarlijkse onderhoudsbeurt de CV-ketel onder handen nemen, tips laten geven over hoe het gasverbruik omlaag kan. Ook zorgorganisaties kunnen een rol spelen bij het terugdringen van het energiegebruik. Voor de schilder ziet RWS een rol weggelegd in het adviseren over tochtstrips. En medehuurders kunnen elkaar tips geven. Op die manier hoopt de woningcorporatie dat relatief kleine acties een sneeuwbaleffect als gevolg hebben. De woningcorporatie wil 24 en 7 oktober met verschillende instellingen in gesprek.

Energieneutraal
RWS wil in gesprek met organisaties die energieverbruik en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. "Vindt u het ook belangrijk om mensen te informeren en ze zo een eerlijke kans te geven op een lagere energierekening? En bent u bereid een klein stapje te zetten voor een beter milieu? Meld u dan aan voor de sessies", zegt Maarten Sas van RWS. De corporatie investeert de laatste tijd veel in het energiezuiniger maken van woningen. Het lente-akkoord stelt dat nieuwbouw in 2020 energieneutraal is. De RWS onderschrijft het Lente-akkoord Energiezuinige nieuwbouw en realiseert haar nieuwbouw conform de eisen van het geldende Bouwbesluit. Dat betekent dat woningen volgens het principe nul-op-de-meter worden gebouwd.
De gemeente Goes ontwikkelt, in overleg met onder andere RWS, de werkwijze Energiesociaal. Hierbij worden mensen met een minimuminkomen geïnformeerd over de mogelijkheden en de opbrengsten van energiebesparend gedrag. Gezien het feit dat deze mensen vaak in een RWS-woning wonen, wordt in de uitvoering waar mogelijk samengewerkt en worden werkzaamheden van Energiesociaal van de gemeente en (isolatie)werkzaamheden van RWS op elkaar afgestemd.


 

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox