Logo de-bevelander.nl


Het sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes moet in handen van de gemeente blijven. Dat stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Foto: Leon Janssens
Het sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes moet in handen van de gemeente blijven. Dat stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Foto: Leon Janssens (Foto: Leon Janssens)

Er gloort hoop voor het Omnium in Goes

GOES - "Goes zit voor een dubbeltje op de eerste rang wanneer de gemeente dik zes ton per jaar betaalt als extra geld voor het Omnium", laat wethouder Derk Alssema weten. Het sport- en recreatiecentrum Omnium in Goes moet in handen van de gemeente blijven. Dat stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

Ze willen de komende twee jaar nog eens vier ton extra in de voorziening steken. De gemeente is momenteel de enige aandeelhouder en dat blijft zo als het aan B en W ligt. De gemeenteraad vroeg het college van burgemeester en wethouders vorig jaar om onderzoek te doen naar de toekomstscenario's van het sportcomplex om te komen tot een structurele oplossing waarin de maatschappelijke waarde en de functies van het Omnium gewaarborgd zijn voor de komende jaren. M3V voerde dit onderzoek uit. Drie mogelijke scenario's werden onderzocht: het optimaliseren van de huidige situatie, het gedeeltelijk uitbesteden van diverse bedrijfsonderdelen en volledige uitbesteding van het Omnium aan een commerciële partij. Bij het onderzoek werden alle partijen die een relatie hebben met het Omnium betrokken, en daarnaast ook marktpartijen en andere gemeenten. Het Omnium is erg belangrijk voor het sporten, bewegen en recreatie in de gemeente Goes. Omnium presteert financieel goed, maar kan de kosten van het gebouw en investeringen (kapitaalslasten) niet volledig terugverdienen uit het gebruik. Een financiële bijdrage van de gemeente blijft dus nodig voor een gezonde exploitatie. Het bureau adviseert om het Omnium volledig in eigendom van de gemeente te houden, en om de komende jaren een aantal bedrijfsonderdelen nog verder te organiseren. Dit is uitzonderijk want de meeste gemeenten doen dit niet. Het college van burgemeester en wethouders neemt het advies M3V over. Toen het Omnium 25 jaar geleden als zelfstandige BV werd opgezet, zijn ook de gebouwen hierin ondergebracht. De kapitaalslasten van het gebouw drukken daarom sterk op de bedrijfskosten van het Omnium, dat aan de inkomstenkant goed presteert, ook in vergelijking met soortgelijke complexen in het land. Het onderzoek toont aan dat voor een gezonde financiële bedrijfsvoering een hogere jaarlijkse bijdrage nodig is dan € 425.000 die het Omnium nu van de gemeente ontvangt. Het Omnium maakt de komende periode een businessplan op basis waarvan de benodigde financiële ruimte wordt bepaald en prestatieafspraken voor de komende periode worden vastgesteld. Het college stelt voor om in 2018 en 2019 € 200.000 extra uit te keren aan het Omnium om het geraamde tekort op te vangen. Daarmee lijkt het afstoten van het Omnium niet door te gaan. Omnium heeft het al langere tijd moeilijk. Vorig jaar was er een lichte verbetering, maar werd nog altijd een verlies van drie ton geleden. Vooral het tropisch bos trekt minder bezoekers dan verwacht. "Maar in z'n algemeenheid kun je zeggen dat Omnium goed presteert'', aldus de wethouder.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox