Logo de-bevelander.nl


Foto: onbekend

'Hoe gaat de politie in Zeeland om met mensen met verward gedrag?'

Regelmatig lezen en horen we in het nieuws over mensen met verward gedrag waarbij de politie ingeschakeld wordt. Wat is de taak van de politie als mensen met verward gedrag overlast vormen voor hun directe omgeving? Of als deze mensen een gevaar vormen voor zichzelf of voor anderen in hun omgeving? Welke ervaringen heeft de politie en welke werkwijze hanteert de politie in dit soort situaties? Welke afspraken gelden tussen de GGZ en de politie? Wat zijn de ervaringen met de Spoedeisende Psychiatrische Onderzoeksruimte (SPOR)? Sinds 1 juni worden vanuit heel Zeeland mensen met ernstig verward gedrag naar de SPOR in Goes gebracht. Deze situaties roepen bij naasten en andere betrokkenen veel emoties en vragen op.

Op dinsdagavond 12 september verzorgt John van Tol, operationeel chef binnen het basisteam Oosterscheldebekken van de politie Zeeland-West-Brabant een presentatie over zijn ervaringen en gaat hij met familieleden en betrokkenen in gesprek. Vanwege de brede betekenis van het onderwerp zijn voor deze bijeenkomst naast de leden van Ypsilon uit heel Zeeland, ook de leden van het Zeeuws platform GGZ en van de WMO-raden uitgenodigd. Ook andere belangstellenden zijn welkom. In de pauze en na afloop is er gelegenheid voor persoonlijk contact voor wie dat wenst.

De bijeenkomst Ypsilon Zeeland 12 september 2017 vindt plaats in het ’s Heer Hendrikskinderenhuis, te Werfstraat 18, 4472 AN ’s Heer Hendrikskinderen. Aanvang: 19.30 / afsluiting om 21.30. Aanmelden voor deze bijeenkomst is gewenst vóór 9 september bij Anton Feijtel, antonwilly@zeelandnet.nl.

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox