Logo de-bevelander.nl


Wethouder Loes Meeuwisse:  “De bestuursrapportage geeft een plus van 1,2 miljoen te zien omdat wij tijdig konden bijsturen.” FOTO: LEON JANSSENS
Wethouder Loes Meeuwisse: “De bestuursrapportage geeft een plus van 1,2 miljoen te zien omdat wij tijdig konden bijsturen.” FOTO: LEON JANSSENS (Foto: Leon Janssens)

Kleine plus op Goese boekhouding van 2017

GOES - De gemeente Goes houdt in 2017 waarschijnlijk 1,2 miljoen euro over. Dat blijkt uit de bestuursrapportage, een soort tussenstand van de financiële situatie.

Naar aanleiding van een besluit van de gemeenteraad in 2016 is de inhoud van de bestuursrapportage gewijzigd. De bestuursrapportage is nu, meer dan voorgaande jaren, meer gericht op de afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2017. De speerpunten van het beleid dat op schema ligt worden in deze nieuwe bestuursrapportage niet meer opgenomen. Over de effectindicatoren wordt bij de bestuursrapportage niet meer gerapporteerd; deze effectindicatoren worden nu bij de jaarafrekening gerapporteerd.

In 2016 is besloten over de jaren 2017-2018 voor € 17,2 miljoen ( gemiddeld ¤ 4,4 miljoen per jaar) te bezuinigen. De realisatie van deze forse bezuinigingsopgave ligt voor 2017 op schema. De bezuinigingsopgave heeft een structureel karakter, een éénmalige meevaller zorgt niet voor een lagere bezuinigingsopgave. Voor de komende jaren zal daarom adequate sturing en monitoring nodig blijven om de volledige bezuinigingsopgave te realiseren. Loes Meeuwisse, wethouder van financiën: "De bestuursrapportage geeft een plus van 1,2 miljoen euro te zien, omdat wij tijdig konden bijsturen en er controle over de financiën is. Er is een eenmalige meevaller van Zeekatel voor de gemeente Goes van 1,3 miljoen euro uit de verkoop van Delta Retail. Afgelopen voorjaar was al bekend dat die zou komen en dat is nu definitief geworden. Tevens was er 1,8 miljoen euro aan precariobelasting over kabels en leidingen, maar hiermee wachten wij nog tot na afloop van de lopende rechtszaak. Aan de andere kant is er op Jeugdhulp een tegenvaller van € 750.000,-- en op WMO zes ton. Dat zit voornamelijk in de huishoudelijke hulp. Dat komt omdat het Rijk strenge eisen stelt aan het verlenen van huishoudelijke hulp. Deze bedragen moeten ook in de begroting voor 2018 worden verwerkt. Om financieel gezond te blijven is deze bezuinigingsoperatie nodig.

De bestuursrapportage dient om te voorspellen hoe aan het einde van het jaar het resultaat zal zijn. Wij verwachten een kleine plus die in de Algemene Reserve wordt gestort. Dat is om op lange termijn de schuldpositie van de gemeente te verminderen." Het resultaat van de bestuursrapportage over 2017 is een voordeel van € 1.207.000. Door tijdig bij te sturen en proactief te handelen heeft men controle kunnen behouden over de gemeentelijke financiën. Tegenvallers komen niet onverwacht en zijn al ingecalculeerd; met meevallers wordt voorzichtig omgegaan. Wethouder Meeuwisse: "Wanneer het huidige resultaat uit de bestuursrapportage daadwerkelijk gerealiseerd wordt over 2017, is het 'lenen' uit de Algemene Reserve niet nodig. Ervaring uit voorgaande jaren laat zien dat er in de tweede helft van het jaar nog veel financiële mutaties komen. Deels wordt dit veroorzaakt door nieuwe gebeurtenissen en deels door onzekerheden."

Reageer als eerste
Meer berichten


Shopbox