Luther had nooit de bedoeling de kerk op te splitsen. Zijn pleidooi om het aflaatsysteem aan te pakken leidde tot een revolutie die hij niet had kunnen voorzien.
Luther had nooit de bedoeling de kerk op te splitsen. Zijn pleidooi om het aflaatsysteem aan te pakken leidde tot een revolutie die hij niet had kunnen voorzien.

500 jaar reformatie in Zeeland herdacht met voorstellingen

GOES - Dinsdag 31 oktober D.V. is het 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de Slotkerk in Wittenberg spijkerde. Hamerslagen die onbedoeld leidden tot de reformatie en het protestantisme.

Of Luther zijn stellingen daadwerkelijk op de kerkdeuren heeft geklopt wagen historici te betwijfelen, wat wel vast staat is dat Luther zijn kerkelijke meerderen aanschreef om het aflaatsysteem aan de kaak te stellen. Hij voegde de 95 stellingen aan de brief toe.

Luther's overtuiging dat alleen God kan vergeven stond haaks met de praktijken van de rooms-katholieke kerk die zei dat er geen zonde zo groot is of hij zou vergeven kunnen worden door aflaten te kopen. Voor Luther was dit een bedreiging voor het zielenheil van de hele christenheid. Hoe kan een door rijkdom geobsedeerde kerk namens God vergeving schenken? Door de opkomende boekdrukkunst kon Luther een vereenvoudigde versie van de stellingen wijd verspreiden, evenals boeken met toelichtingen. In tegenwoordige termen, het ging viral. Hij had overigens nooit de bedoeling een kerkelijke revolutie te ontketenen, hij wilde een stille hervorming van binnenuit en ging ervan uit dat de paus de aflaathandel net zo bederfelijk zou vinden. In 1520 kwam het zover dat de paus een bul, de 'Exsurge Domine', tegen Luther publiceerde met de eis dat hij zich van zijn werken zou distantiëren. Luther verbrandde de bul, samen met het kerkelijk wetboek. In 1521 volgt hierop een kerkelijke ban. Keizer Karel V ontbiedt Luther in april 1521 naar Worms, maar ook daar is hij standvastig en neemt zijn leer niet terug, waarop de keizer de rijksban uitspreekt, het Edict van Worms. Luther duikt onder in kasteel Wartburg bij Eisenach. Dat weerhoudt Luther er niet van nog veel meer voor het geloof te betekenen. Hij vertaalt onder andere het Nieuwe Testament naar het Duits, later vertaalt hij ook het Oude Testament zodat de bijbel toegankelijk wordt voor het gewone volk.

Rondom 500 jaar reformatie zijn er veel activiteiten. Opmerkelijk is een voorstelling op 28 oktober om 19.30 uur in de Maria Magdalenakerk in Goes. Zeeuwse jongeren brengen het verhaal van Luther en de reformatie op een vernieuwende manier tot leven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden