Logo de-bevelander.nl


Foto: PR R&B Wonen

Huurders oordelen positief over imago van R&B Wonen

Het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector voerde een imago-onderzoek uit onder ruim 15.000 huurders van 125 woningcorporaties in Nederland. R&B Wonen deed mee aan het onderzoek omdat zij wilde nagaan of haar nieuwe manier van klantbenadering gevolgen heeft gehad voor haar imago.

Daarom zijn ook de huurders van R&B Wonen in het onderzoek betrokken. Zij werden gevraagd te reageren op stellingen die betrekking hebben op betrouwbaarheid, transparantie, lokale betrokkenheid, toegankelijkheid, doelmatigheid en maatschappelijke betrokkenheid. Aan de huurders werd ook gevraagd aan te geven of het beeld over hun corporatie in vergelijking tot drie jaar geleden is veranderd.

De uitkomsten van R&B Wonen zijn vergeleken met het landelijk beeld dat huurders hebben van hun eigen corporatie. De meerderheid (ruim 67%) van de huurders heeft een positief beeld van R&B Wonen. Landelijk komt dat uit op 55% van de huurders. Vooral op de onderdelen klantvriendelijkheid, afspraken nakomen, behulpzaam zijn, deskundigheid, betrokkenheid en kostenbewustzijn scoort R&B Wonen goed tot zeer goed. De huurders van R&B Wonen beoordelen de corporatie aanmerkelijk positiever dan drie jaar geleden.

De resultaten van het onderzoek komen in een rapport over de reputatie van woningcorporaties in Nederland dat koepelorganisatie Aedes in het najaar van 2017 uitbrengt.

Reageer als eerste
Meer berichten