Foto:

Bewuste keuzes voor je Zeeuwse voedselbos

Je ziet ze steeds vaker, kleine of grotere voedselbossen met een grote verscheidenheid aan eetbare soorten. Ook in Zeeland zijn er steeds meer mensen die een voedselbos willen aanleggen om op duurzame wijze voedsel te produceren of om op educatieve wijze kennis te maken met de natuur. Maar hoe ga je eraan beginnen? Zijn er wetten en regels? Welke soorten kan je kiezen? Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) houdt op woensdag 30 juni 2021 een digitale kennisbijeenkomst rondom het thema Zeeuwse voedselbossen. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden. 

Zeeuwse voedselbossen 

Een vitaal Zeeuws voedselbos bestaat uit verschillende lagen: een kruinlaag met hoge bomen, een tussenlaag met lagere bomen, een struiklaag, een kruidlaag, een laag met bodembedekkers en een laag met klimmende planten. Door deze verschillende lagen ontstaat een rijk leefgebied voor verschillende plant- en diersoorten, waardoor je niet de enige bent die van de voordelen meesnoept. Zo kan een buizerd gaan broeden in een van de hoge bomen en vormen de bessen en bloesems van de lage struiken een belangrijke voedselbron voor allerlei insecten en vogels. Let je daarbij op het gebruik van inheemse soorten, dan help je de Zeeuwse biodiversiteit een extra handje. Door keuzes te maken in soorten beplanting en beheer creëer je een ideale plek voor zowel mens als de Zeeuwse natuur.

Digitale bijeenkomst 

Wil je meer weten over Zeeuwse voedselbossen of wil je zelf een voedselbos aanleggen in Zeeland? Meld je aan voor de gratis kennisbijeenkomst op woensdag 30 juni 2021 van 18.30 – 19.30 uur. Tijdens deze bijeenkomst sluit de Provincie Zeeland aan om meer te vertellen over de kansen en kaders voor de aanleg van voedselbossen in onze provincie. Daarnaast vertelt Stichting Landschapsbeheer Zeeland over verschillende vormen van voedselbossen, de voor- en nadelen en geven ze tips voor de ontwikkeling en het beheer. Stichting Platform Voedselbossen deelt hun praktijkervaringen vanuit de permacultuur. Met de verkregen informatie en kennis kan je zelf keuzes maken bij de ontwikkeling en het beheer van een voedselbos.

Geïnteresseerden kunnen vóór 30 juni aanmelden via de link op de website: www.voedselboszeeland.nl

Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ)

SLZ richt zich sinds 1982 op het beheer en de ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap op terreinen van derden. Hiervoor werkt SLZ samen met overheden, organisaties, erfeigenaren, ondernemers en vrijwilligers. SLZ heeft een CBF Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden