Foto:

Veiligere landbouwroute rond Kamperland compleet

Waterschap Scheldestromen legt deze week de laatste hand aan de werkzaamheden bij het kruispunt Ruiterplaatweg en Campensnieuwlandweg nabij Kamperland. Met de afronding van deze werkzaamheden is de complete landbouwroute rondom Kamperland aangepast. Aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. heeft het werk voor het waterschap uitgevoerd.

De landbouwroute op Noord-Beveland liep door de kern Kamperland. Hierdoor ontstonden onveilige situaties. Door landbouw- en fietsverkeer te scheiden verbetert de verkeersveiligheid voor alle weggebruikers. Landbouwverkeer wordt nu langs Kamperland geleid. Deze route zorgt bovendien voor een betere bereikbaarheid van landbouwpercelen in de omgeving en van de mestsilo aan de Schaapskooiweg.

Wat is er aangepast?

Diverse wegen in de omgeving zijn verbreed en versterkt om geschikt te zijn voor landbouwverkeer. Er zijn passeerplaatsen aangebracht op de Krommeweg, Campensnieuwlandweg, Burgemeester de Moorweg en de Kruisweg. De Stekeldijk bij Plankendorp is verlegd, zodat deze verder van de woningen af is komen te liggen. Het kruispunt Ruiterplaatweg –Campensnieuwlandweg is als laatste aangepast. Hiervoor moest de weg eerst worden voorbelast met zand. De afgelopen maanden is de ondergrond voldoende ingeklonken, waardoor de nieuwe aansluiting nu wordt afgerond. Hiermee is de veilige route compleet.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering vanuit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (‘Europa investeert in zijn platteland’) en met medewerking van gemeente Noord-Beveland.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden