Foto: Brigit Strijbos

Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Goes

Burgemeester Margo Mulder reikte zondag 25 en maandag 26 april een aantal Koninklijke Onderscheidingen uit. Eén inwoner ontving zondag bij het Leger des Heils een lintje, dertien anderen kregen het lintje maandag in de Grote of Maria Magdalenakerk in Goes. Elf inwoners worden benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’ en drie tot ‘Ridder in de Orde van Oranje-Nassau’.

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus was besloten om net als vorig jaar de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen over meerdere dagdelen te verspreiden. 

De heer D.J.P. Castel (1937) uit Goes is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet sinds 1992 voor het Leger des Heils in Goes. Daar regelt hij onder andere de verkoop in de kringloop, met als bestemming een goed doel. Daarnaast verzorgt de heer Castel in verschillende tehuizen de weekafsluiting. Ook zorgde hij voor voedselpakketten als aanvulling op de Voedselbank of kleding ter overbrugging van een moeilijke periode voor degenen die daar de middelen niet voor hebben.

De heer J.G. Damen (1938) uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet tussen 1992 en 1998 voor Emergis in Kloetinge. Hij verzorgde daar de techniek bij Radio Emergis. De heer Damen is sinds 1993 vrijwilliger bij allerlei werkzaamheden in woonzorgcentrum Randhof in Goes. Samen met zijn echtgenote was hij in 2015 actief voor het COA.

Mevrouw M.A. Damen-van IJzendoorn (1936) uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege haar inzet sinds 1993 bij woonzorgcentrum Randhof in Goes. Ze was van 1996 tot 2002 bestuurslid bij Vrouwenvereniging Passage Goes. Ook was ze samen met haar echtgenoot in 2015 actief voor het COA.

De heer R. Jansen (1966) uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet van 1999 tot 2020 voor basketbalvereniging Volharding in Goes. Hij was bestuurslid, lid van de Keuzecommissie en wedstrijdsecretaris. Daarnaast maakte de heer Jansen planningen voor wedstrijden, coaches en scheidsrechters. Hij coachte en trainde zelf ook diverse teams, waar-onder gedurende vijf jaar het Zeeuwse basketbalteam.

De heer J.G. De Looff (1954) uit Goes is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, omdat hij zich sinds 1988 inzet voor verschillende organisaties. Zo wij was tien jaar vrijwilliger bij de Protestantse Gemeente Goes en vijf jaar lid van de Me-dezeggenschapsraad van basisschool Prins Maurits. Ook was de heer De Looff drie jaar bestuurslid van Zorggroep Ganzestad Goes. Verder was hij gedurende acht jaar voorzitter van de Raad van Toezicht van Zorggroep Ter Weel en veertien jaar secretaris en penningmeester van de stichting Voorzieningenfonds Hoechst Holland. De heer De Looff is sinds 2010 voorzitter van de districtscommissie, vrijwilliger bij Natuurmonumenten Zuid-Beveland en voorzitter van hun Ledencommissie. Hij richtte in 2014 stichting Netherlands-Sri Lanka in Goes op. Deze organisatie ondersteunt weeskinderen in Sri Lanka.
De heer De Looff is sinds 2011 als senior expert vrijwilliger bij Stichting PUM. Deze organisatie zet zich in voor het versterken van het MKB in ontwikkelingslanden. De vrijwilliger voerde voor PUM acht adviserende en begeleidende missies uit in

De heer A. Kaljouw (1948) uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet sinds 1973 voor de christelijke gemengde zangvereniging ASAF in Goes. Hij is sinds 1999 ook vrijwilliger bij de Gereformeerde Gemeente in Goes. De heer Kaljouw zet sinds 2005 eveneens vrijwillig in bij bakkerij Den Soeten Inval in Goes. Hij begeleidt daarnaast sinds 2012 leerlingen van het Speciaal Voortgezet Onderwijs Eben-Haëzer in Kapelle. Verder is hij sinds 2013 vrijwillig algemeen coördinator van de kringloopwinkel Goed & Gebruikt in Goes.

Mevrouw M.B. van de Pas-van Dongen (1956) uit Kloetinge is Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat zij zich sinds 1988 inzet voor het dorp Kloetinge. Voor de Kloetingseschool was zij twintig jaar vrijwillig actief. Mevrouw Van de Pas was docent handarbeid, penningmeester van de ouderraad, organisator van paasactiviteiten, schoolkamp en andere feestelijke bijeenkomsten. Ook was ze bestuurslid van de Oranjevereniging Kloetinge en vrijwilliger bij korfbalvereniging Blauw-Wit en voetbalvereniging Kloetinge.
De inwoonster van Kloetinge is sinds 1994 eveneens vrijwilliger bij de Heilige Pater Damiaanparochie en lid van de Communiewerkgroep. Ze was gedurende vijftien jaar collectecoördinator voor het Nationaal Fonds Kinderhulp en sinds 1995 is zij collectant voor het KWF. Mevrouw Van de Pas is daarnaast sinds 2011 vrijwilliger bij zorgcentrum Cederhof te Kapelle. Ze assisteert daar bij de dagverzorging.

De heer M. Platier (1947) uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet sinds 2006 voor de (Delta) Ride for the Roses. Hij was oprichter, bestuurslid en vrijwilliger van zowel de Delta Ride for the Roses, the Ride for the Roses Zeeuws-Vlaanderen als de Ladies Ride for the Roses. Daarnaast was de heer Platier als vrijwilliger actief bij de landelijke Rides for the Roses die in 2008, 2014 en 2019 vanuit Goes verreden werden. Hij richtte in 2008 samen met zijn echtgenote de winkel van Terre des Hommes in Goes op. Het echtpaar startte in 2009 ook met Dorcas in Kapelle De heer Platier was bij die organisatie naast oprichter eveneens bestuurslid en vrijwilliger.

Mevrouw M.B. Platier- van der Hagen (1946) uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat ze zich sinds 1988 als vrijwilliger inzet op het Sint Willibrordcollege en via het toenmalige UVV als vrijwilliger in het ADRZ. Ze richtte in 2008 samen met haar echtgenoot de winkel van Terre des Hommes in Goes op. Het echtpaar startte in 2009 ook met Dorcas in Kapelle. Mevrouw Platier was bij die organisatie naast oprichtster eveneens bestuurslid en vrijwilliger.

De heer M. De Regt MNGG (1954) uit Goes is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn grote verdienste gedurende veertig jaar als edelsmid. Met het gebruik van zeer bijzondere materialen en creatieve ontwerpen is hij een kunstenaar op zijn eigen vakgebied. Hij wordt gezien als ambassadeur van het Zeeuws cultureel erfgoed. Dit in verband met zijn bijzondere ontwerpen van de Zeeuwse en Goese knoop die tal van buitenlanders naar Goes trekken.

De heer C.G.W. Dekker (1958) te Kloetinge is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet sinds 1991 voor de Protestantse Gemeente Kloetinge (PGK). Hij voert vele werkzaamheden voor de PGK en de Geerteskerk in Kloetinge uit. Zo is de heer Dekker hulpkoster, notabel en collectant. Ook draagt hij zorg voor het onderhoud en het beheer en verhuur van de Geerteskerk. Bij jaarlijkse activiteiten in Kloetinge is de heer Dekker vrijwilliger bij onder andere Monumentendag, Koningsdag en Kloetingsedag.

Mevrouw J. van de Kerk-Hansma (1946) uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau, omdat ze zich sinds 1975 inzet als bestuurslid en vrijwilliger van Forza Gymnastica. Ook is ze rechtsvoorganger in Goes. Mevrouw Van de Kerk was gedurende twintig jaar penningmeester en vrijwilliger van wijkvereniging Goes-Zuid. Bij de Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse in Goes was ze eveneens twintig jaar actief, maar dan als secretaris en vrijwilliger. Daarnaast is mevrouw Van der Kerk oprichter van en vrijwilliger bij de Volksdansgroep Wolphaartsdijk en Volksdansgroep Vlissingen.

De heer G.W. Koster (1945) uit Goes is Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn inzet tussen 1998 en 2010 als bestuurslid en vrijwilliger van Humanitas. Daarnaast ontvangt hij een lintje voor zijn vrijwilligerswerk gedurende twaalf jaar voor ziekenhuisomroep Nomen Nescio in het ADRZ en voor zijn bijdrage aan de oprichting van Streekomroep De Bevelanden in 2017. De heer Koster was ook gedurende twintig jaar vrijwilliger voor de wijkvereniging Goes-Oost. Verder was hij van 2009 tot 2019 was bestuurslid van de Centrale Cliëntenraad van Allévo in Goes en voorzitter van de Sectorale Cliëntenraad van diezelfde organisatie. De Koster is eveneens sinds 2001 als bestuurslid en vrijwilliger nauw betrokken bij Goes Kinderstad.

De heer dr. A.G. Tjiam (1948) uit Goes is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij richtte in 1999 Focus 2 op om in Burkina Faso oogoperaties en medische begeleiding voor oogziekten te realiseren. Dr. Tjiam vloog gedurende twintig jaar tweemaal per jaar met een medisch team naar Burkina Faso. Daar opereerde hij meer dan 6000 patiënten op verschillende locaties. Daarnaast leidde de dokter – in samenwerking met Nederlandse oogartsen - oogartsen ter plekke op. Ook gaf hij workshops om de laatste ontwikkelingen aan hen over te brengen en regelde hij opleidingen voor Burkinese oogartsen in Nederland.
Door de inzet van dr. Tjiam is de oogheelkundige zorg in Burkina Faso minder afhankelijk geworden van Westerse hulp. Door zijn inzet zijn de sociale en economische levensomstandigheden van de allerarmsten in dit ontwikkelingsland verbeterd. Patiënten kregen er hun zicht weer terug.
Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden