<p>Ruben Leijnse van Zorgstroom en Jaap Wielaart van WVO Zorg, beiden voorzitter van de Raad van Bestuur.</p>

Ruben Leijnse van Zorgstroom en Jaap Wielaart van WVO Zorg, beiden voorzitter van de Raad van Bestuur.

(Foto: PR)

Geen concurrenten maar collega’s

Meer dan 20 partijen in de Zeeuwse zorg hebben hun krachten gebundeld om de zorg in het vergrijzende Zeeland toegankelijk te houden. Onder de naam Zeeuwse Zorg Coalitie kijken de partijen over de grenzen van hun eigen organisatie heen. Wij spraken met Jaap Wielaart van WVO Zorg en Ruben Leijnse van Zorgstroom, beiden voorzitter van de Raad van Bestuur binnen hun organisatie.

ZEELAND - Het doel van de coalitie is het toekomstbestendig maken van de zorg in Zeeland zodat de leefbaarheid voor de Zeeuwen behouden blijft. Een hele klus want lang zagen de organisaties elkaar als concurrenten. “Dat is de wereld uit”, zegt Leijnse. “De concurrentiegedachte is de laatste jaren omgedraaid want we hebben elkaar hard nodig. Alleen samen kunnen we dit gericht aanpakken.”

Korte lijntjes

Goede informatie uitwisseling is cruciaal daar waar het gaat om de hulpvraag van de oudere. Wielaart vult aan: “De hulpvraag van de oudere staat voorop en daar willen wij inspringen. Die hulpvraag komt bijvoorbeeld al binnen via de huishoudelijke zorg op de woonlocaties maar ook via de huisarts. Met het plan voor de opzet van gezondheidscentra in Vlissingen waar huisarts, wijkverpleegkundige en andere zorgprofessionals gevestigd zijn, kun je met korte lijntjes werken. Zij staan direct in verbinding met elkaar. Dat werkt snel en efficiënter.”

Samenwerken

De samenwerking in de toekomstige gezondheidscentra geeft meerwaarde aan de zorg omdat alle disciplines bij elkaar komen. Leijnse: “We kijken naar de persoon achter de cliënt, naar het welzijn vanuit het individu. Daarbij maken we ook gebruik van de combinatie mens en technologie.” In veel instellingen wordt inmiddels gebruik gemaakt van zorgrobots ter ondersteuning van de zelfredzaamheid.” Wielaart: “Zo kan een zorgrobot je helpen herinneren aan het feit dat je je medicatie moet innemen. Of kun je werken met Smart Glasses, een bril met camera waardoor een huisarts die op afstand zit, mee kan kijken. Zo ondervangen we ook het personeelstekort in de zorg want dat is nog steeds een probleem.”

Zelfredzaamheid

Een nieuwe manier van werken. Uitgaande van de hulpvraag van de oudere, rekening houdend met het tekort aan personeel in de zorg. Het bevorderen van de zelfredzaamheid zodat mensen langer kunnen blijven thuis wonen in hun vertrouwde omgeving. Want dat is toch wat we allemaal graag willen, oud worden in je eigen vertrouwde buurt. De Zeeuwse Zorg Coalitie gaat er voor, gebruik makend van alle kansen die voorliggen. Het perspectief voor de toekomst: een laagdrempelige toegang voor passende zorg en ondersteuning van ouderen, van thuiszorg tot verpleeghuis.

De deelnemers aan de Zeeuwse Zorg Coalitie zijn niet alleen instellingen en woonvormen voor ouderen maar ook instellingen als Emergis, de Zeeuwse Huisartsen Coöperatie, de Vereniging van Zeeuwse Gemeenten en CZ Zorgkantoor. Allemaal zetten zij zich in voor zorg op maat, daar waar nodig. Meer informatie over zorg en ondersteuning bij jou in de buurt:

https://www.zeeuwsezorgcoalitie.nl/

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden