OZO biedt stevige basis voor gebundelde Zeeuwse krachten


<p>Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) biedt een stevige basis voor de bundeling van Zeeuwse krachten rond regionale opgaven en lobbythema&rsquo;s.</p>

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) biedt een stevige basis voor de bundeling van Zeeuwse krachten rond regionale opgaven en lobbythema’s.

OZO biedt stevige basis voor gebundelde Zeeuwse krachten

Het Overleg Zeeuwse Overheden (OZO) biedt een stevige basis voor de bundeling van Zeeuwse krachten rond regionale opgaven en lobbythema’s. Dit blijkt uit een evaluatie door extern onderzoeker Geert van Maanen. 

Zeeuwse overheden werken sinds 2019 samen via het OZO-platform. Het platform draagt bij aan een overzichtelijkere en betere samenwerking tussen de gemeenten, provincie en het waterschap. Hoewel er sprake is van een succesvolle start, zijn tegelijkertijd de verwachtingen hoog en kan het OZO daar nog maar deels aan voldoen. 

In het evaluatierapport ‘Zeeuwse samenwerking naar vlieghoogte’ worden daarom aanbevelingen en suggesties gedaan om de resultaten van het OZO te vergroten. Het OZO speelde al een rol bij diverse thema’s en onderwerpen. Bijvoorbeeld bij de lobby voor de herverdeling van het Gemeentefonds, de compensatie voor de marinierskazerne en bij het maken van afspraken over de gezamenlijke aanpak voor de bestrijding van de bruine rat. Voor een effectief vervolg is een gerichte aanpak van maatschappelijke en strategische opgaven via de speciale OZO-themaoverleggen cruciaal. Voorgesteld wordt dan ook om dit jaar een Zeeuwse strategische agenda op te stellen met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Uit de evaluatie komt ook naar voren dat voor een sterke lobby vanuit Zeeland, een bredere betrokkenheid van bestuurders en ambtenaren noodzakelijk is. Verder is het betrekken van andere partners buiten de overheid een onmisbare schakel om maatschappelijke opgaven meer integraal op te pakken. Dit kan onder meer met behulp van de Economic Board Zeeland.Van ontwikkelfase doorgroeien naar sterk samenwerkingsverband.

Voor een sterk samenwerkingsverband, is de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers evident. Uit de evaluatie blijkt dat zij nu nog te veel afstand voelen tot het OZO. Speciale bijeenkomsten, webinars en ook een klankbordgroep kunnen die afstand verkleinen. Daarnaast worden er in het rapport ook aanbevelingen gedaan voor het adequaat invullen van de belangrijke rollen binnen de samenwerking. Het gaat dan om de bestuurlijke kerngroep, voorzitters van thema-overleggen, secretarissen, medewerkers van de deelnemende overheden en de adviseurs van het OZO-Regiobureau. Verder blijkt uit de evaluatie dat de compacte en flexibele organisatievorm van het Regiobureau goed aansluit bij het interbestuurlijke samenwerkingsverband. 

Voor de evaluatie zijn de afgelopen maanden bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van alle Zeeuwse overheden geïnterviewd. De leden van de gemeenteraden, Provinciale Staten en Algemene Vergadering van het waterschap konden een enquête invullen. De evaluatie werd uitgevoerd door Geert van Maanen in opdracht van de Bestuurlijke Kerngroep van het OZO. Van Maanen is zelfstandig adviseur en onderzoeker. Hij werkte onder meer als secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zijn laatste functie bij de rijksoverheid (tot 2018) was directeur bij ABDTOPConsult. 

Op maandag 22 februari om 16.30 uur is het rapport formeel overhandigd aan de voorzitter van hetOZO en Commissaris van Koning, de heer Polman. 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden