<p>Veerse Meer.</p>

Veerse Meer.

(Foto: LENA SCHREIJENBERG)

Gevolgen natuur en landschap nog niet duidelijk

Het milieueffectrapport voor het Waterpark Veerse Meer bij Arnemuiden is nog niet compleet. De gevolgen voor vogels, de stikstofneerslag op natuur en de effecten op het landschap zijn onder meer nog niet volledig in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan de gemeente Middelburg. De gemeente had de Commissie gevraagd om de inhoud van het rapport te beoordelen

Driestar BV wil het recreatiepark Veerse Meer herontwikkelen en uitbreiden. Het plan omvat 887 recreatiewoningen en -appartementen. Het park grenst aan het beschermd natuurgebied Veerse Meer en natuurgebied De Piet. Voordat de gemeente Middelburg een besluit neemt over het plan, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Het nieuwe recreatiepark leidt tot meer verkeer. De verkeerseffecten in de bouwfase en mogelijke maatregelen om de verkeershinder te beperken zijn goed in beeld. De voorzieningen in het park, zoals horeca, worden ook toegankelijk voor bezoekers die daar niet verblijven. Onduidelijk is hoe het extra verkeer van deze bezoekers is meegenomen in de verkeersberekeningen.

Meer waterrecreatie kan leiden tot verstoring van vogels in het Veerse Meer. Het effect op de aanwezige vogelsoorten is nog onvoldoende onderbouwd. Verder leidt het plan tot meer stikstofneerslag op beschermde natuur. Dit wordt straks gecompenseerd door landbouwgrond te gebruiken. Hoeveel stikstofuitstoot er nu van deze gronden komt is nog onduidelijk.

Er zijn vier landschapsontwerpen gemaakt en met elkaar vergeleken. Wat ontbreekt is een beschrijving van de landschappelijke gevolgen van het plan vergeleken met de huidige situatie. Wat is bijvoorbeeld de invloed van het park op de openheid van het landschap en op kenmerkende landschapsstructuren.

De gemeente Middelburg heeft aangegeven het advies van de Commissie over te nemen en het milieueffectrapport aan te vullen. De Commissie zal daarna het aangevulde rapport opnieuw beoordelen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden