Foto: stock

Loting bouwkavels in Yerseke ongeldig verklaard

De loting voor de uitgifte van twintig bouwkavels voor vrijstaande woningen in Steehof III in Yerseke is ongeldig verklaard. Dat is gebeurd voordat de belangstellenden een keuze konden maken uit de beschikbare bouwgrond. De volgorde van de ongeldige loting was wel al gecommuniceerd met de inschrijvers. De loting wordt door de notaris opnieuw uitgevoerd op vrijdag 26 februari 2021.

Uit de spelregels voor de loting blijkt dat iedere tijdige en rechtsgeldige inschrijving recht geeft op1 lot. Alle inschrijvers mochten er dus op rekenen dat de notaris de volgorde zou bepalen waarin zij een bouwkavel kunnen kiezen. In totaal zijn er 51 geldige inschrijvingen ontvangen voor het bouwen van een vrijstaande woning. Naar nu blijkt is de loting uitgevoerd onder 49 van die 51 inschrijvers. Dat betekent dat aan 2 belangstellenden ten onrechte geen lotnummer is toegekend. Hiermee voldoet de loting niet aan de vooraf vastgestelde spelregels en is de uitkomst van de loting ongeldig verklaard.

Dit geldt nadrukkelijk alleen voor de woningbouwkavels die geschikt zijn voor het bouwen van vrijstaande woningen. De loting voor twee- onder- een- kapwoningen heeft wel succesvol plaatsgevonden. Wethouder Maarten Both: “Wij bieden onze oprechte excuses aan voor de gemaakte fout. Wij vinden het natuurlijk voor alle betrokkenen heel spijtig dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de uitslag van de ongeldig verklaarde loting. Wij realiseren ons dat het opnieuw onzekerheid oplevert voor de inschrijvers over hun plaats op de lijst waarop de gegadigden voor bouwgrond een kavel kunnen kiezen. Wij hopen dat iedereen begrijpt dat het belangrijk is dat alle inschrijvers een gelijke kans maken op een bouwkavel. Daarom zijn we transparant over de gemaakte fout, en doen we er alles aan om het op een goede manier zo snel mogelijk op te lossen”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden