Onderzoek naar oplossing voor de Deltaweg (N256) gaat van start


Foto:

Onderzoek naar oplossing voor de Deltaweg (N256) gaat van start

De Deltaweg is een van de drukste wegen in Zeeland en er gebeuren regelmatig ongelukken. De Provincie Zeeland gaat samen met de omgeving, belanghebbenden en betrokken gemeenten aan de slag om een structurele oplossing te bedenken voor de verkeersproblematiek op de Deltaweg (N256).

De Deltaweg (N256) is één van de belangrijkste verkeersaders van Zeeland voor het personen- en goederenvervoer. In het zomerseizoen is het er extra druk door het toeristenverkeer. Er ontstaan vaak files en er gebeuren regelmatig ongelukken. De Provincie vindt een veilige en vlotte doorstroming op de Zeeuwse wegen belangrijk. Daarom gaan we samen met de omgeving, belanghebbenden en betrokken gemeenten aan de slag met het bedenken van een oplossing op het tracé N256 tussen Goes en de afslag Noord-Beveland.

“In het voorjaar van 2019 zijn al een aantal oplossingsrichtingen uitgewerkt die we gebruiken als vertrekpunt. De komende periode organiseren we verschillende (digitale) gesprekken en bijeenkomsten. Tijdens deze sessies nemen we allerlei thema’s onder de loep zoals veiligheid, doorstroming, natuur, klimaat en slimme mobiliteit. Uiteindelijk wordt alle input verzameld en uitgewerkt in een plan dat we voorleggen aan Provinciale Staten.”

Gedeputeerde Harry van der Maas: “Ik vind het belangrijk dat elke Zeeuw ’s avonds veilig en vlot thuiskomt. Het wordt tijd dat we de Deltaweg aan gaan pakken. Goed dat we nu samen met de omgeving aan de slag gaan om een structurele oplossing te bedenken. Elk ongeluk is er immers één te veel.”

“Ondertussen hebben we verschillende kortetermijnmaatregelen genomen om de verkeersveiligheid en doorstroming op de Deltaweg te verbeteren. We hebben bijvoorbeeld de bermen verhard, er is een bypass gemaakt voor fietsverkeer en we hebben mottoborden en een snelheidsdisplay geplaatst om weggebruikers te wijzen op hun gedrag. De komende periode creëren we een veiligere landbouwroute bij de Zandkreekdam en we passen de verkeerslichten aan zodat deze in de toekomst zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. Totdat er een structurele oplossing is gevonden, blijven we waar nodig maatregelen nemen. In het voorjaar en in de zomer van 2021 verzamelen we zoveel mogelijk input. In het najaar van 2021 werken we de input uit in verschillende oplossingsrichtingen. We verwachten in het voorjaar van 2022 een oplossingsrichting voor te leggen aan Provinciale Staten.”

Wilt u meer informatie over de Deltaweg? Kijk dan op www.zeeland.nl/deltaweg.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden