Mogelijke impact Brexit op kleinschalige visserij


<p>Garnalenkotters als de YE-6 krijgen later dit jaar mogelijk te maken met ruimtegebrek in eigen kustwateren. </p>

Garnalenkotters als de YE-6 krijgen later dit jaar mogelijk te maken met ruimtegebrek in eigen kustwateren.

(Foto: W.M. den Heijer)

Mogelijke impact Brexit op kleinschalige visserij

Hoewel de kleinschalige visserij vooral in eigen kustwateren plaatsvindt, is de kans aanwezig dat ook dit segment niet aan de impact van de Brexit-deal zal ontkomen. De eerste weken in het nieuwe jaar hebben al laten zien dat het Verenigd Koninkrijk voor de visserij nog een hoop uiterst ongemakkelijke verrassingen in petto heeft.

Terwijl de Britse vissers klagen over bedrog voelen de Europese vissers zich bestolen omdat zij quota moeten inleveren. In een eerste statement laat Elspeth Macdonald, de directeur van de Schotse visserijfederatie, weten dat ze allerminst blij zijn met het feit dat Europese vissersvaartuigen nog ruim vijf jaar in Britse wateren mogen vissen. ‘Onze premier heeft zich niet aan zijn belofte gehouden’, aldus Macdonald. Zij stelt ook dat de Britse vloot weliswaar toegang heeft tot de Europese wateren, maar dat Europese schepen zes keer meer in Britse wateren vissen dan de Britse vissersschepen in Europese.

Grootaandeelhouder

Dat Nederlandse vissers nog ruim vijf jaar in Britse wateren mogen vissen, is tot stand gekomen na inlevering van 25% van de verschillende TAC’s (Total Allowable Catch ofwel de Totale Toegestane Hoeveelheid) aan het Verenigd Koninkrijk. Elk TAC is onderverdeeld in quota. EU-lidstaten krijgen overeenkomstig een verdeelsleutel quotum toegewezen. Zo is Nederland grootaandeelhouder van de tong- en schol-TAC. Twee soorten die belangrijk zijn voor de kottervloot. Het tongquotum van Nederland is veel groter dan het Britse. Daarentegen hebben de Britten weer een groter aandeel in de kabeljauw- en schelvis-TAC.

Ruimtegebrek

Gedurende de eerste weken van dit jaar viste geen enkele Nederlandse boomkorkotter in Britse wateren. Schippers vrezen geconfronteerd te worden met langdurige controles. Als er geen verandering komt in het ontwijken van Brits zeegebied, zullen straks de eigen viswateren dichterbij de kust in beeld komen en kan dat tot ruimtegebrek leiden. Dat kan voor garnalenkotters die ’s zomers achter een tongetje aanzitten, minder voordelig uitpakken. Er ontstaat immers een vlootconcentratie in een relatief klein gebied dat ook nog eens onder druk staat door de ruimte die enorme windmolenparken en de te plannen zeeboerderijen opeisen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden