Een studie kiezen in coronatijd


Foto: HZ

Een studie kiezen in coronatijd

]Een open dag van een hogeschool bezoeken om een studie te kiezen zit er momenteel niet in. Om scholieren, mbo’ers en werkenden toch goed te kunnen helpen bij hun studiekeuze voor een hbo-opleiding organiseert HZ University of Applied Sciences van maandag 8 tot en met donderdag 11 februari de Online Open Dagen. 

Online voorlichtingen 

Tijdens online voorlichtingen vertellen enthousiaste docenten en studenten meer over HZ-opleidingen. Er wordt onder andere verteld over de inhoud van de opleidingen, de persoonlijke begeleiding tijdens je studie, specialisatiemogelijkheden, informatie over stage lopen en studeren in het buitenland en de beroepsrollen na afronding van de opleiding. 

Twijfelaars 

Voor studiekiezers die nog niet precies weten in welke richting zij willen studeren, organiseert HZ drie brede voorlichtingen over de technische, economische of sociaal-maatschappelijke opleidingen. Van 26 tot en met 28 januari neemt iedere dag een andere studierichting de studiekiezer mee in het aanbod van opleidingen binnen de HZ. 

Aanmelden 

Aanmelden voor de online open dagen voor de voltijd- en deeltijdopleidingen en de brede voorlichtingen kan via www.hz.nl/opendag. 

Coastal Challenge: HZ-studenten presenteren oplossingen voor kustverdediging aan opdrachtgevers

Afgelopen semester hebben 80 HZ-studenten van de opleidingen Civiele Techniek en Watermanagement 15 ‘echte’ projecten uitgewerkt ten behoeve van de kust en kustverdediging. Alle projecten hadden tot doel om actuele kustvraagstukken op een duurzame manier op te lossen, met respect voor het ecologische systeem en de belangen van verschillende partijen. Studenten hebben tijdens deze projecten in kleine multidisciplinaire teams samengewerkt, waarbij ze niet alleen het project hebben vormgegeven, maar ook vaardigheden hebben opgedaan op het gebied van communicatie, samenwerking, management en innovatie.

De projecten zijn gepresenteerd aan de opdrachtgevers, bedrijven en overheidsinstanties, die aan de slag kunnen gaan met deze uitkomsten. Drie projecten sprongen er uit: 

Tiny Sea Forest, waarbij studenten in opdracht van IVN en Rijkswaterstaat een ontwerp hebben gemaakt voor een klein, publiek toegankelijk, onderwaterbos in de Grevelingen. Het doel van het Tiny Sea Forest is het herstellen van de ecologie en biodiversiteit in de Grevelingen en het in contact brengen van mensen met de natuur (educatief aspect).Energy Island, waarbij studenten in opdracht van de Zeeuwse Milieu Federatie oplossingen hebben gezocht voor de ecologische impact en conflicterende belangen van een Energy Island voor de kust van Walcheren op de Vlakte van de Raan. Water retaining landscapes, waarbij studenten in opdracht van Kennis Community Oosterschelde onderzoek hebben gedaan naar multifunctionele waterkerende landschappen om de kust te beschermen tegen zeespiegelstijging.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden