‘Zo wordt het veiliger voor alle verkeersdeelnemers’


Foto:

‘Zo wordt het veiliger voor alle verkeersdeelnemers’

Op 25 januari 2021 start aannemer Markusse B.V. in opdracht van Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat met de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van nieuwe verkeerslichten op de kruising afrit 33 (A58) en de N289 en voor de aanleg van een bypass bij rotonde Nishoek. Tevens wordt bestaande beplanting gerooid en vervangen. Hoewel we overlast proberen te beperken, kan het werk hinder met zich meebrengen.

“Om ruimte te maken voor de aanleg van een bypass en de aanleg van nieuwe verkeerslichten op de kruising afrit 33 (Kruiningen/Yerseke) en de Zanddijk (N289) voeren we de komende tijd voorbereidende werkzaamheden uit. We rooien bomen om ruimte te maken, we voeren onderhoudswerkzaamheden uit aan de graskanten en de nabijgelegen poelen worden opgeschoond. De bomen die gerooid worden zijn kaprijp en er zijn geen beschermde diersoorten in aangetroffen. We planten nieuwe bomen terug op de projectlocatie.”

“Hoewel er geen omleidingen zijn, kunt u mogelijk hinder ondervinden tijdens de werkzaamheden. Wij proberen dat tot het minimale te beperken.” Bekijk de werkzaamheden op https://melvin.ndw.nu/public/situation;id=77068.

Tijdens spitsuren is het regelmatig druk op afrit 33. Dat zorgde voor gevaarlijke situaties. Begin 2020 zijn daarom tijdelijke verkeerslichten geplaatst. In het voorjaar van 2021 voeren Provincie Zeeland en Rijkswaterstaat verschillende werkzaamheden uit om de verkeerssituatie structureel te verbeteren. “Zo plaatsen we permanente (slimme) verkeerslichten. We creëren een zogenaamde bypass bij de rotonde Nishoek, waardoor verkeer sneller rechtsaf kan slaan. En het nabijgelegen fietspad wordt verplaatst en verbreed. Door deze maatregelen verbetert de doorstroming van het kruispunt en is het veiliger voor alle verkeersdeelnemers.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden