De bevolking van Zeeland groeit weer


<p>Veel mensen wonen het liefst rustig en gaan voor het werk een dag per week naar de drukte. FOTO: FRANK HUSSLAGE</p>

Veel mensen wonen het liefst rustig en gaan voor het werk een dag per week naar de drukte. FOTO: FRANK HUSSLAGE

(Foto: Frank Husslage)

De bevolking van Zeeland groeit weer

Onze provincie stond lang bekend als krimpregio, maar in 2020 groeide het Zeeuwse inwoneraantal opvallend. En dat blijkt dan met name een gevolg te zijn van de import. De gemeente Goes blijkt het populairst bij de nieuwe Zeeuwen, Vlissingen was naast Sluis de enige gemeente waar het bewonersaantal slonk.

GOES - In december waren er zo’n 130 minder Vlissingers dan begin 2020. Goes kreeg er 498 inwoners bij en daarmee kwam het inwonertal op 38.660 stuks.

Volgens de meest recente provinciale bevolkings- en huishoudenprognose zal het bevolkingsaantal van Zeeland de komende jaren nog geleidelijk stijgen tot bijna 400.000 in 2040. De groei moet wel van import komen, want het aantal Zeeuwse baby’s blijft achter bij het aantal overlijdensgevallen.

Corona en het nieuwe thuiswerken waren voor de nieuwste import Zeeuwen mogelijke redenen om voor Zeeland te kiezen. Nu het er op lijkt dat ook na Corona thuiswerken gebruikelijker zal worden, de keuze om wat verder van de grote steden te gaan wonen logischer. Veel mensen wonen tenslotte liever rustig en gaan voor het werk een dag per week naar de drukte, dan dat ze in de drukte te wonen en in het weekend samen met duizenden anderen de rust moeten opzoeken.

De in vergelijking met Nederland nog betaalbare Zeeuwse woningmarkt vormt natuurlijk ook een prachtig argument om naar onze provincie te verhuizen. Waar voorheen de zware industrie, de haven en de landbouw de stuwende banenmotoren binnen Zeeland waren, verlegt de focus zich meer en meer naar de kennisindustrie en de zorgsector.

Voor hen die bij het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd pas kiezen voor vertrek naar betere oorden, staat verhuizen naar Zeeland in de Nederlandse top 3, na het verkassen naar de provincies Drenthe en Gelderland.

In Zeeland zal de binnenlandse vestiging en vertrek ongeveer in evenwicht blijven. Door het oplopende sterfteoverschot zal de bevolkingsgroei uiteindelijk wel afnemen. De kustgemeenten, Zeeuws Vlaamse gemeenten en Noord-Beveland kennen de kleinste bevolkingsgroei of daling. De hoogste bevolkingsgroei is te vinden Goes, Middelburg, Reimerswaal en Tholen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden