Verdubbeling aantal overtredingen in Zeeuwse natuurgebieden


Foto:

Verdubbeling aantal overtredingen in Zeeuwse natuurgebieden

Het aantal overtredingen in Zeeuwse natuurgebieden in beheer bij Natuurmonumenten is in 2020 verdubbeld ten opzichte van 2019 en steeg van respectievelijk 300 naar bijna 600 constateringen. Het ging met name om bezoekers die buiten de paden liepen, loslopende honden door rustgebieden en hangjongeren in de nachtelijke uren. Doorgaans goed bezochte gebieden als de Zeepeduinen in de Kop van Schouwen-Duiveland kregen door de lockdown te maken met een forse toename in bezoekersaantallen.

Terwijl veel openbare voorzieningen, pretparken en winkels sloten tijdens de lockdown, bleef de natuur open voor het publiek. Dat resulteerde in een forse toeloop naar de verschillende natuurgebieden in Zeeland. “Nooit eerder was het zo druk in onze gebieden”, vertelt boswachter en boa Jerry Meijs van Natuurmonumenten die onder andere Zeepeduinen, Zwaakse Weel en Dintelse Gorzen onder zijn hoede heeft. “De natuur was nog zo’n beetje de enige plek waar mensen naartoe konden. Als gastheer heten wij ook iedereen welkom. Alleen helaas zagen we ook dat een deel van de bezoekers zich niet hield aan de regelgeving.” Naast boa bevoegde boswachters kan Natuurmonumenten ook rekenen op de ondersteuning van vrijwillige boswachters, die als gastheer of gastvrouw mensen welkom heten en bezoekers op de regels wijzen.

Buiten de paden en loslopende honden

Volgens Jerry Meijs is er in veel gevallen een waarschuwing gegeven, toch gingen 118 mensen op de bon. “Veelal mensen die zich ver buiten de paden bevonden en dwars door de rustgebieden struinden, maar ook loslopende honden die door gesloten gebieden het wild opjaagden.” Daarnaast werd er opvallend veel zwerfafval aangetroffen in de natuurgebieden, van mondkapjes tot toiletpapier. Ook kregen de boswachters van Natuurmonumenten vaker met nachtelijk bezoek te maken. “We troffen regelmatig rumoerige jongeren aan in een van de bunkers in de Zeepeduinen, maar ook oudere hangjongeren op een van de parkings grenzend aan het bos.”

Overigens is een klein deel (zo’n 15%) van de overtredingen begaan in gebieden net buiten de Zeeuwse provinciegrenzen in natuurgebied Dintelse Gorzen (West-Brabant) en de Kop van Goeree-Overflakkee (Zuid-Holland). Deze gebieden vallen mede onder toezicht van de boswachters die in Zeeland actief zijn.

Druk op natuur neemt toe
Hoewel Natuurmonumenten blij is met de belangstelling voor de natuur, hoopt de natuurbeschermingsorganisatie wel dat mensen bewuster en met meer respect omgaan met de natuur. “We zien de recreatieve druk op de natuurgebieden enorm toenemen”, vertelt boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten. “Daar was voor de pandemie al sprake van, en dat is door de lockdown alleen maar verder toegenomen. Leefgebieden van dieren en planten staan steeds meer onder druk en rustgebieden dreigen hun functie als rustplek voor de dieren te verliezen.” In een promotiecampagne in samenwerking met Provincie Zeeland en VVV Zeeland dagen de natuurpartijen bezoekers uit om ook eens minder bekende gebieden te bezoeken dan de doorgaans toch al drukbezochte gebieden. “De Zak van Zuid-Beveland bijvoorbeeld”, vertelt Paul Begijn. “Een verrassend en veelzijdig landschap waarin je in alle rust kunt genieten van prachtige kreken en welen en mooie kleinschalige cultuurlandschappen.”

De lockdown heeft één ding wel duidelijk gemaakt. De behoefte aan meer natuur is enorm in een dichtbevolkt land als Nederland. Paul Begijn: “We hebben natuur nodig om even op adem te komen, even onze zinnen te verzetten en te kunnen genieten van het onbekende. Daarom is het van groot belang om ervoor te zorgen dat natuurgebieden robuust zijn en er belangrijke verbindingen zijn met andere gebieden, zodat de natuur een plek blijft voor mens en dier.”

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden