<p>In Zeeland waren er in het tweede kwartaal van 2020 850 openstaande vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen. </p>

In Zeeland waren er in het tweede kwartaal van 2020 850 openstaande vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

(Foto: )

Daling WW-uitkeringen stagneert in Zeeland

Zeeland telde eind oktober 2020 4.600 WW-uitkeringen. Eind september 2020 waren dat er 4.500. Ten opzichte van een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen 23 procent hoger. Verder is de afgelopen maanden gebleken dat er veel minder vraag is naar administratief personeel. Die trend was al langer zichtbaar en heeft zich door de coronacrisis versneld voortgezet.

Daling aantal WW-uitkeringen in Zeeland zet niet door

Eind oktober 2020 werden in Zeeland 4.600 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was 2.3% van de beroepsbevolking. Landelijk bedroeg het WW-percentage toen 3,0%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in oktober met 67 toe ten opzichte van een maand eerder (+2%). De daling van het aantal WW-uitkeringen, waarvan in Zeeland in augustus en september sprake was, zet daarmee niet verder door. Ten opzichte van oktober 2019 lag het aantal WW-uitkeringen in oktober 2020 23% hoger. Op landelijk niveau bleef het aantal WW-uitkeringen in oktober 2020 op maandbasis gelijk (0,0%), maar op jaarbasis was er, net als in Zeeland, sprake van een toename (+19%).

Minder vraag naar bedrijfseconomische en administratieve beroepen

De afgelopen jaren is de vraag naar administratief personeel dalende. Mede als gevolg van digitalisering en automatisering hebben bedrijven steeds minder behoefte aan administratieve medewerkers, met name op middelbaar niveau (beroepsniveau 2). Door de coronacrisis is de vraag naar administratief personeel verder afgenomen. Dat blijkt onder andere uit het aantal openstaande vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen.

In Zeeland waren er in het tweede kwartaal van 2020 850 openstaande vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Dat aantal lag 18% lager dan in het eerste kwartaal van 2020. Die daling wordt mede veroorzaakt door de coronacrisis, maar duidelijk is dat er over een langere periode sprake is van een afnemend aantal vacatures. In vergelijking met een jaar geleden (kwartaal 2 van 2019) lag het aantal vacatures in het tweede kwartaal van 2020 43% lager. Voor alle beroepen samen was de afname op jaarbasis 32%.

De daling is vooral zichtbaar voor beroepsniveau 2 (bijvoorbeeld receptionisten en secretarieel medewerkers). In het eerste kwartaal van 2019 waren er in Zeeland 1.100 openstaande vacatures op beroepsniveau 2 voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen. In het eerste kwartaal van 2020 waren dit er 750 en in het tweede kwartaal van 2020 600. Er is dus al langer sprake van een daling, maar door de coronacrisis is het aantal vacatures nog sterker gedaald dan in de periode ervoor. Ook op de hogere niveaus daalde het aantal vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen, maar die daling was minder sterk.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden