<p>De KG-9 van de familie Mol verlaat zojuist de Roompotsluis op weg naar Colijnsplaat. (foto W.M. den Heijer)</p>

De KG-9 van de familie Mol verlaat zojuist de Roompotsluis op weg naar Colijnsplaat. (foto W.M. den Heijer)

(Foto: )

Raad van State oordeelt gunstig voor garnalenvissers

Om in een Natura-2000 gebied te kunnen vissen, moeten garnalenvissers in het bezit zijn van een natuurvergunning welke door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verleend wordt. Natuurmonumenten wil echter dat deze gebieden op slot gaan, mits er wetenschappelijke zekerheid is dat de natuur niet wordt aangetast. Gelukkig besliste de Raad van State gunstig voor de garnalenvissers.

Onlangs heeft de Raad van State ingestemd met de nieuwe natuurvergunning voor garnalenvissers die in de Westerschelde en de Oosterschelde actief zijn. Het gaat om garnalenkotters die al jaren in de beide gebieden vissen maar waarvan de vergunning verlengd moest worden. De nieuwe vergunningen zijn geldig tot eind 2022. Natuurmonumenten had bezwaar aangetekend tegen het verstrekken van de vergunningen omdat de Oosterschelde een Natura-2000 gebied is waar de natuur voorrang krijgt boven menselijke activiteiten. Natuurmonumenten beheert zo’n 100.000 hectare natuur in Nederland.

Kleine garnalenkotters

De Raad van State oordeelde dat de zekerheid dat de natuur niet wordt aangetast er wel is. De door Natuurmonumenten aangevoerde aantasting van de leefgebieden van beschermde vogel- en vissoorten was volgens de Raad niet aan de orde. Van onaanvaardbare bodemberoering door de vistuigen is volgens de Raad evenmin sprake. De doorgaans relatief kleine garnalenkotters die in de beide Schelde-gebieden vissen, maken gebruik van uiterst lichte garnalenkorren. Natuurmonumenten meent dat de omvang en de impact van de garnalenvisserij in Natura-2000 gebieden wordt onderschat.

Belangrijk

Het ministerie van LNV verleende ook vergunningen voor de garnalenvisserij in andere beschermde Natura-2000 gebieden, zoals de Waddenzee, de Voordelta en de Vlakte van de Raan. Met name voor de garnalenvissers van de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden zijn de Voordelta en de Vlakte van de Raan uiterst belangrijk. De Vlakte van de Raan ligt min of meer vlak voor de monding van de Westerschelde. Garnalenkotters uit Goedereede, Stellendam, Ouddorp, Tholen, Kortgene, Yerseke, Vlissingen en Arnemuiden zijn voor meer dan driekwart van hun jaaromzet afhankelijk van deze twee gebieden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden