Foto:

Herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers

Een verkeersongeval. Hoezeer een verkeersongeval ingrijpt in een mensenleven wordt door de maatschappij vaak nog onderschat. Ieder jaar opnieuw ervaren duizenden mensen aan den lijve hoe het leven in één klap definitief kan veranderen. Zij raken betrokken bij een verkeersongeval en lopen blijvend letsel op of verliezen een dierbare. 

De onomkeerbare gevolgen van een zwaar verkeersongeval voor de betrokkenen, maar ook voor hun naasten, blijven voor de buitenwereld meestal onzichtbaar.

Mw. mr. Rosa H.M. Jansen, Voorzitter Raad van Bestuur Slachtofferhulp Nederland: “Omdat we er niet vanuit mogen gaan dat slachtoffers en nabestaanden na een bepaalde periode het verlies helemaal hebben verwerkt, willen we hen elk jaar de mogelijkheid bieden om hun gevoelens van verdriet en rouw te uiten. Sinds 1995 - en sinds 2005 onder auspiciën van de Verenigde Naties - worden op de derde zondag in november verkeersslachtoffers wereldwijd herdacht. Dit jaar zijn we echter niet in de gelegenheid om deze dag met elkaar door te brengen, ervaringen te delen en stil te staan. Helaas is er, door de bijzondere situatie waarin wij ons allen op dit moment bevinden, geen mogelijkheid om een samenkomst te organiseren. Wij begrijpen dat dit voor nabestaanden en betrokkenen pijnlijk en moeilijk is, omdat deze dag voor veel mensen een dag van steun en saamhorigheid is. Het spijt ons dat wij met geen andere mededeling kunnen komen en hopen op begrip van hen die in gezamenlijkheid deze dag hadden willen bijwonen.”

“Uiteraard blijft zondag 15 november de herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers en kunnen wij stil staan bij iedereen wiens leven in één klap definitief is veranderd. We steken een kaars aan, zetten een roos bij een foto en denken aan hen die ons dierbaar zijn. Ook zullen wij in de media en op social media aandacht vragen voor dit onderwerp. Wij hopen van harte dat wij volgend jaar weer in de gelegenheid zijn samen te komen om samen ervaringen te delen en elkaar te steunen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden