Foto:

Adrz voert voorlopig minder geplande operaties uit

Vanaf dinsdag 27 oktober voert Adrz minder geplande operaties uit. Dit besluit is genomen op basis van regionale besluiten van het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorgketen). Door minder operaties uit te voeren kan Adrz de zorg voor het toenemend aantal patiënten die besmet zijn met COVID-19 blijven voortzetten. Alle poliklinische zorg gaat nog wel gewoon door. 

Adrz neemt het besluit om voorlopig minder operaties uit te voeren naar aanleiding van de enorme druk die is ontstaan in de regio met betrekking tot de zorg voor patiënten die besmet zijn met COVID-19. Wanneer deze patiënten in het ziekenhuis terecht komen, hebben zij vaak meer zorg nodig dan reguliere patiënten. Hierdoor is meer personeel nodig. 

Adrz kijkt bij het uitstellen van de operaties goed naar de soort ingreep en de situatie van de patiënt. Voor acute en medisch urgente operaties wordt altijd ruimte vrijgehouden. Het ziekenhuis neemt zelf contact op met patiënten die later worden geholpen. Het is dus niet nodig om Adrz zelf te bellen. Afspraken op de verschillende poliklinieken, voor onderzoeken en behandelingen gaan voorlopig gewoon door. 

Het ziekenhuis vraagt iedereen die één van de locaties bezoekt om zich aan de algemene richtlijnen te houden: 

· 1,5 meter afstand, handen desinfecteren en hoesten en niesen in de elleboog 

· Mondneusmasker verplicht 

· Geen begeleider bij poliafspraak, tenzij medisch noodzakelijk 

· 1 bezoeker per patiënt per bezoektijd. Zie voor de geldende bezoektijden adrz.nl/bezoektijden 

· Volg de aangegeven looproutes op onze locaties 

· Behandel onze medewerkers alstublieft met respect 

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden