<p>Ludo van Well; Dolfijn, nog net gered!</p>

Ludo van Well; Dolfijn, nog net gered!

(Foto: )

Omdat kunst het verdient om gezien te worden

GalleryMaritime in Colijnsplaat komt van 1 november tot en met 31 december met de expositie ‘Maritiem verleden, heden en toekomst’; maritieme tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerk. Met werk van Rein de Vries, Robbert Das en Ludo van Well. 

Rein de Vries

In futuristische tekeningen geeft Rein zijn toekomstgerichte visie over te nemen stappen in de richting van energie neutraliteit op de maritieme wereld. Tal van zijn tekeningen werden al dienend aan de energietransitie, lang voordat het woord bestond. En hij hoopt van harte dat zijn, uit liefde voor de aarde, gecreëerde toekomstbeelden gerealiseerd worden en gaan leiden tot een stabiel(er) maatschappij waarin voor iedereen genoeg is.

Robbert Das

De waardering voor de tekeningen van Robbert Das is niet nieuw. Een grote schare lezers van de Waterkampioen en de Spiegel der Zeilvaart maakte vanaf de tachtiger jaren kennis met zijn uniek tekentalent. Ondanks zijn hoge leeftijd, 91 jaar, blijft zijn werk voor velen een openbaring. Om de expressie van zijn authentieke tekenmethode op erfgoed waarde te taxeren liet GalleryMaritime in 2018 het Scheepvaartmuseum A’dam onderzoek doen. De deskundigen aldaar stelden vast dat het handmatige tekentalent van Robbert uniek is en nooit zal/kan worden geëvenaard zonder technisch hulpmiddel. Bovendien Robbert’s nalatenschap is zo oorspronkelijk dat opvolgende generaties, na hem, nog lange tijd nodig zullen hebben om het te begrijpen en te doorzien. GalleryMaritime heeft het alleenrecht om zijn eerdere en niet eerder in publicatie gebrachte futuristische tekeningen in de verkoop-expositie op te nemen.

Ludo van Well

Zijn artistieke bijdrage aan de expositie legt het accent op het heden. Hedendaagse vraagstukken waar NU de maritieme natuur mee te maken heeft, zijn vooral de vervuiling van het zeewater. En het benutten van de stranden als stortplaats voor afval en olie. Van Well legt in zijn beelden het accent op de zorg voor de vis- en onderwatercultuur. Zijn werk is aansprekend waardoor je er direct naar kijkt. Dan ontvouwt zich het verhaal met de serieuze boodschap. ‘Instant symboliek met hoge urgentie’.

Het werk van deze drie kunstenaars maken een trip naar Colijn de moeite waard. Al kunst-kijkende, wordt de toeschouwer er even aan herinnerd dat er nog andere onderwerpen zijn dan dat ene waar we sinds maart 2020 elk uur van de dag rekening mee moeten houden.

Dagelijks geopend van 12.00 tot 17.00 uur, Voorstraat 45 Colijnsplaat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden