Waterschap Scheldestromen test inzet speurhonden bij bestrijding muskusratten


<p>Foto Waterschap Scheldestromen</p>

Foto Waterschap Scheldestromen

(Foto: Rudy Visser)

Waterschap Scheldestromen test inzet speurhonden bij bestrijding muskusratten

De muskusrattenbestrijders van Waterschap Scheldestromen kregen de afgelopen dagen hulp van speurhonden. Als onderdeel van een landelijke proef wordt gekeken of speurhonden ingezet kunnen worden om de populatie muskusratten terug te brengen naar uiteindelijk nul.

De graafgrage muskusratten vormen al decennia lang een bedreiging voor de waterveiligheid. De gangen die ze graven brengt de stabiliteit van dijken, oevers en wegen in gevaar. Ook kan er een grote hoeveelheid grond in de waterloop terecht komen waardoor de waterafvoer stremt.

Om de populatie van deze uitheemse diersoort uiteindelijk naar nul te brengen, testen muskusrattenbestrijders verschillende hulpmiddelen. Vooral wanneer de populatie kleiner wordt, zijn de laatsten moeilijk te vinden. In een proef gecoördineerd vanuit de Unie van Waterschappen wordt er landelijk onderzocht welke innovatieve hulpmiddelen ingezet kunnen worden zoals de inzet van drones, e-dna en speurhonden.

De speurhonden zijn, vergelijkbaar met drugshonden, getraind in het opsporen van uitsluitend muskus- en beverratten. Per hond en per ras is het verschillend hoe de hond speurt. Zo is Duitse jachtterrier Hunter gespecialiseerd in het zoeken vanaf een boot en heeft labrador Bliss een neus voor speuren vanaf het land. Omdat het speuren zo intensief is worden de honden na een paar uur afgewisseld door een andere viervoeter met een andere specialiteit. Bij het traceren van een vers spoor, pakt de muskusrattenbestrijder het werk over en een klem zetten bij de bouw van de muskusrat.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden