<p>Monique Schipper, wijkwerker Goes Zuid. FOTO: SMWO</p>

Monique Schipper, wijkwerker Goes Zuid. FOTO: SMWO

Tijdig signaleren verward gedrag door inzet wijkwerker in Goes

De gemeente Goes start samen met Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) met de inzet van een wijkwerker. Deze wijkwerker bevindt zich in de wijk en zet zich in om verward gedrag vroegtijdig te signaleren. Hierdoor is het mogelijk om ergere problemen te voorkomen en de juiste ondersteuning op het juiste moment in te zetten. 

Op het moment dat er sprake is van verward gedrag in de wijk missen professionals soms kennis, kunde of capaciteit om daar op een juiste manier op in te spelen. Dit heeft vaak tot gevolg dat de persoon niet (op tijd) de passende ondersteuning krijgt of juist te snel naar gespecialiseerde zorg wordt doorverwezen. Om dit probleem aan te pakken start de gemeente Goes samen met SMWO met de inzet van een wijkwerker. “Een wijkwerker staat midden in de wijk en kan daardoor snel schakelen. Hij of zij kan enerzijds een persoon met verward gedrag goed helpen, maar kan anderzijds aan de buurt en zorgverleners ondersteuning bieden. Dit leidt tot een grotere effectiviteit en een kostenbesparing”, aldus wethouder André van der Reest.

Wijkwerker

De wijkwerker bevindt zich midden in de wijk. Hij of zij is aanwezig op de locatie waar inwoners te maken krijgen met mensen met verward gedrag of hierover vragen hebben. De wijkwerker heeft kennis over en ervaring met mensen met psychiatrische en/of somatische problematiek. Hij of zij kan vragen van inwoners en professionals beantwoorden, meedenken over mogelijke oplossingen en als het nodig is snel schakelen naar gespecialiseerde zorg. Er is geen verwijzing of indicatie nodig.

Proef
Het gaat in eerste instantie om een proef van één jaar in de wijk Goes Zuid, waarvoor de gemeente een ZonMw subsidie heeft ontvangen. Na het jaar wordt bekeken of deze functie een vaste invulling krijgt in Goes.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden