Pater Damiaan
Pater Damiaan (Foto: Ad Schenk)

Met de heilige Damiaan op missie...

De jaarlijks Damiaanviering vindt plaats in het weekend van 10 en 11 oktober. Vanwege corona is besloten om niet de gebruikelijke ene centrale viering te houden maar één in elk van de drie clusters: zaterdag 10 oktober 19.00 uur in Lewedorp en in Ovezande en op zondag 11 oktober om 11.00 uur in Goes.

Het thema van de vieringen is bij alle vieringen Met de heilige Damiaan op missie...

Op deze manier wordt in verbondenheid met elkaar stil gestaan bij de patroonheilige van de parochie. Pater Damiaan staat bekend als de apostel van de melaatsen. Op Molokai -het melaatseneiland bij Hawaii- heeft hij wonderen verricht door zijn zelfopoffering en inzet voor zijn naasten. Hij bouwde vooral aan een betere samenleving. Hij hamerde er op dat ieder mens recht had op een menswaardige plaats in de samenleving. Dat deed bij bijvoorbeeld door medicijnen zelfs uit Japan te laten komen om te kijken of ze hielpen. Ook richtte hij een fanfare op die speelde bij feesten en tijdens de vele begrafenissen. Ook toen Damiaan zelf begraven werd, speelde deze fanfare.

Pater Damiaan wilde dat iedere mens met respect behandeld werd. Hij vocht er ook voor dat de verbannen mensen op Molokaï voor elkáár zorg zouden dragen en elkaar zouden beschermen.

Tijdens alle drie de vieringen zal er aandacht worden besteed aan de actie van Niels Harthoorn uit Ovezande voor Longkanker Nederland waarvoor dan zal worden gecollecteerd. Met een filmpje zal hij aandacht vragen voor de bekendheid van zijn ziekte, want iedereen met longen KAN longkanker krijgen. De wetenschap staat niet stil. Niels en anderen willen dat onderzoek steeds beter wordt en hoopt uiteindelijk op genezing van verschillende soorten kanker. Daarvoor is geld hard nodig. Hij wil zich daarom graag inzetten voor de goede doelen acties van longkanker Nederland. Een daarvan is de reeds gehouden wALKpositieveChallenge, die volgend voorjaar een vervolg krijgt.

Tevens is er een oproep gedaan aan iedereen in de parochie, gezinnen, communicantjes, scholen en sportclubs om in het kader van verbondenheid met elkaar, met alle zieke mensen en met iedereen die in de zorg werkt de Jerusalema challenge te dansen, dit te filmen en die filmpjes tussen 5 en 9 oktober te sturen naar: parochienieuws@zeelandnet.nl zodat het op de Damiaansite geplaatst kan worden en op de Facebookpagina.

In Goes graag aanmelden voor de viering per mail of per telefoon tijdens kantooruren, in Lewedorp worden de bezoekers bij de ingang van de kerk genoteerd. En in Ovezande kun je je aanmelden voor de viering via rk.ovezande.nl of met een briefje in de bus van de pastorie. Als je niet aanmeldt, ben je ook welkom. De aangemelde mensen gaan wel voor.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden