<p>Veel zandverstuiving richting de duinen bij Oostkapelle. In tegenstelling tot dijken en duinen, wel veel schade aan strandhuisjes.</p>

Veel zandverstuiving richting de duinen bij Oostkapelle. In tegenstelling tot dijken en duinen, wel veel schade aan strandhuisjes.

(Foto: )

Storm Odette: geen schade aan Zeeuwse dijken en duinen

Storm Odette heeft afgelopen weekend behoorlijk huisgehouden in Zeeland. Ondanks dat het relatief gezien geen (zware) storm was en bij Vlissingen de hoogste waterstand van ‘slechts’ NAP + 2,80 m is gemeten, heeft de noordwestenwind er voor gezorgd dat er rond-om de Zeeuwse dijken en duinen veel zandverstuiving heeft plaatsgevonden. De waterveiligheid is in Zeeland geen moment in het geding geweest.

ZEELAND - Medewerkers van het waterschap hebben afgelopen weekend de situatie nauwlettend in de gaten gehouden. Dijken en duinen zijn berekend op zware storm en hoog water waardoor deze storm nergens in Zeeland heeft geleid tot direct gevaar. Sterker nog, bij wind uit het noord/noordwesten heeft de wind vrij spel en vindt er veel zandverstuiving plaats richting de duinen. Dit is een natuurlijk proces waarbij de duinen breder en sterker worden door het opgewaaide zand. Op maandagmorgen heeft waterschap Scheldestromen bij afgaand water de kust geïnspecteerd om te kijken wat er nodig is om de overlast door zandverstuiving te verhelpen.

Langs heel de Zeeuwse kust heeft er veel zandverstuiving plaatsgevonden, bijvoorbeeld langs de Walcherse kust en in Zeeuws-Vlaanderen bij Nieuwvliet. Om duin-overgangen weer toegankelijk te maken voor hulpdiensten en bevoorrading van strandtenten mogelijk te maken, wordt op sommige plaatsen de komende dagen het zand van de paden verwijderd. Op Tholen en Schouwen zijn een aantal zogenoemde ‘Hillblocks’ beschadigd. Deze betonblokken die als waterkering dienen, worden de komende week gerepareerd. Op Noord-Beveland heeft er naast zandverstuiving ook zandafslag plaatsgevonden. Hierdoor is zand niet alleen richting de duinen verplaatst, maar zijn er stukken strand in het water verdwenen. Voor de veiligheid van de dijken en duinen heeft dit geen nadelige gevolgen, waardoor voor het waterschap ter plaatse geen maatregelen noodzakelijk zijn. 

Officieel loopt het stormseizoen van 1 oktober tot 1 april, een periode waarin vanuit waterveiligheid niet aan dijken en duinen wordt gewerkt. Juist om zandverstuiving en daarmee de aangroei van duinen niet te hinderen heeft het waterschap in zijn vergunningenbeleid vastgelegd dat de stranden vanaf uiterlijk 1 november vrij moet zijn van losse objecten zoals strand (slaap)huisjes.

Storm is gedefinieerd als wind met een windkracht van 9 of meer op de schaal van Beau-fort. In de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 september haalde storm Odette haar hoogtepunt met windkracht 8 in Zeeland, en deed dat van zaterdag 26 op zondag 27 september nog eens dunnetjes over. Doordat de wind uit noord/noordwest kwam, stond de wind op sommige stranden er pal op en heeft de wind voor veel overlast gezorgd aan de kust.


Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden