Foto: Stockfree

Hoe verder...?

In Nederland komen elk jaar ongeveer 1.850 mensen te overlijden door zelfdoding. Dat betekent dat we gemiddeld vijf mensen per dag verliezen. In Zeeland ligt het gemiddelde helaas nog hoger. Voor nabestaanden is het verwerken van een dergelijk verlies vaak erg moeilijk. In de ondersteuningsgroep Hoe verder…? van Emergis preventie kunnen nabestaanden hun ervaringen delen met andere nabestaanden. Donderdag 29 oktober start Emergis preventie weer met een nieuwe lotgenotengroep.

In de lotgenotengroep ‘Hoe verder..?’ leren de deelnemers omgaan met reacties van hun omgeving. Ze leren hoe ze kunnen omgaan met gevoelens van twijfel, verslagenheid en machteloosheid en hoe ze de draad
weer (langzaam) kunnen oppakken. Door de uitwisseling met lotgenoten vinden en geven deelnemers steun en begrip. Verder worden ze geïnformeerd over mogelijke oorzaken van zelfdoding en mogelijkheden voor hulpverlening. Tijdens de bijeenkomsten wordt stilgestaan bij diverse thema's. Er wordt vooral gebruikgemaakt van concrete situaties en ervaringen die door de deelnemers worden ingebracht. Het leren van elkaar en het vinden van steun bij lotgenoten staat centraal.

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen Els van Diemen, 06-20053633 of vandiemen@emergispreventie.nl. "We kiezen voor een locatie in de regio waar de meeste deelnemers vandaan komen."

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden