Foto:Pixabay

Ingezonden brief

Excessieve verharding van de maatschappij is een feit. Het gedrag van sommige mensen is met geen pen te beschrijven. De criminaliteit viert hoogtij. Wat en waar is het toch mis gegaan in Nederland? Ik schets U als lezer een aantal voorbeelden.

Een jongeman van 24 jaar, genaamd Bas van Wijk, die een manspersoon aansprak omdat die een horloge wilde stelen. Hij wordt vervolgens standrechtelijk geëxecuteerd. Iemand aanspreken op zijn gedrag wordt keihard afgestraft in deze maatschappij. Onze minister-president had dit beter niet kunnen vertellen. Je bedenkt je wel twee keer voordat je iemand hierop attendeert. De angst neemt alleen maar toe onder de bevolking.

Tegenwoordig ben je als burger gewoonweg niet meer veilig op straat. Het kan iedereen overkomen dat er plotseling vanuit een auto een salvo kogels afgevuurd wordt. Zelfs als er kleine kinderen in de buurt aan het spelen zijn deinst men daar niet meer voor terug.

Rivaliserende drill rapgroepen, ontstaan en overgewaaid vanuit Amerika en Engeland, gekleed in donker zwart tenue met een gezicht bedekkend masker uit Amsterdam en Rotterdam, die elkaar naar het leven staan op de Scheveningse pier. Met kolossale messen, waar zelfs een uitbeender van een slachterij van schrikt, lopen die gasten tussen de nietsvermoedende wandelende badgasten. Ook hier was er een slachtoffer te betreuren. Hierbij ging het over ego’s, geld en vrouwen. Daarbij komt ook nog dat de vriendin van het slachtoffer de kaken stijf op elkaar houdt voor justitie.

Er loopt momenteel een liquidatieproces tegen de bende van Ridouan Taghi. Deze opdrachtgever die loopjongens tegen betaling mensen liet vermoorden. Gerenommeerde advocaten die criminelen bijstaan in het rechtszaal en betaald worden door de familie van de verdachten. Sommigen worden bijgestaan door pro deo advocaten. Maar het kan ook zo maar zijn dat ze betaald worden met crimineel geld van de dader die ze in de loop der jaren oneigenlijk vergaard hebben. Maar vanzelfsprekend doen advocaten daar geen uitspraken over. Een beetje boter op hun hoofd is wel denkbaar.

Ouderen die “visite” krijgen van fraudeurs en dieven, die tot alles in staat zijn om deze zwakke en makkelijke doelgroep te mishandelen en te plunderen van hun zuur verdiende geld. Hoe haal je het in je hoofd.
Gecriminaliseerde asielzoekers, die uitgeprocedeerd zijn en kennelijk niet uitgezet kunnen worden en in het begin van hun asielaanvraag nota bene een veilige haven zochten in Nederland. Plunderend en rovend trekken ze door Nederland. Zelfs bij het vragenuurtje aan de Minister van asielzaken van enkele Kamerleden kan de Minister de aantallen niet noemen die zich hier aan schuldig maken. Terwijl de mensen die beroofd zijn achterblijven in hun leed en sores. Een uitgeprocedeerde asielzoeker die meer dan 500 delicten op zijn conto heeft staan, daar weet men geen raad mee.

Mensen met TBS ontsnappen regelmatig aan hun begeleider uit de kliniek en plegen vervolgens afgrijselijke dingen. Kan niet en mag niet en toch gebeurt het elke keer weer. Is er dan echt geen modus te vinden om deze mensen voor de maatschappij te behoeden? Een drogreden is wanneer er gesteld wordt dat er onderbezetting is van verplegend en toeziend personeel. Want dat heb je al een tijd geleden moeten onderkennen. De vraag blijft;” wat heb je er zelf aan gedaan om dit te voorkomen”. Is het proefverlof met begeleider wel zo’n goede methode? Zijn we als maatschappij niet te ver doorgeschoten met het verlenen van proefverlof aan deze mensen die wanstaltige dingen in het verleden hebben uitgevoerd.

De criminaliteit neemt hand over hand toe. Waar stopt dit? Zelfs de jeugd is bewapend met messen en pistolen. Tegenwoordig worden vechtpartijtjes niet meer met praten en vuisten beslecht maar met het kopschoppen, Zonder aanziens des persoons worden slachtoffers voor het leven getekend. De agressie en criminaliteit binnen onze samenleving neemt zeer extreme vormen aan. Je hoeft tegenwoordig maar iemand aan te kijken of je wordt bedient met een grote mond. Laat staan dat je iemand aanspreekt op zijn gedrag. Een politieman die in het gezicht wordt geslagen door een tiener is kennelijk van deze tijd. Niet normaal. Na zo’n daad komen de ouders van de tiener ook nog verhaal halen bij het politiebureau. Met welke grote toegeeflijkheid is deze tiener opgevoed. In plaats van verhaal halen is een goed gesprek met een paar flinke corrigerende tikken van de ouders dan ook op z’n plaats, gevolgd door een ferme straf door de rechter.

In de Schilderswijk Den Haag en Kanaaleiland Utrecht was het ook weer raak. Het coronavirus , de hittegolf en het niet op vakantie kunnen naar Turkije en Marokko van jongeren was het kennelijk uit verveling tijd om te rellen. Auto’s beschadigd, brandkranen open zetten en geweld tegen de politie als gevolg. Weer veel schade omdat de jongeren een uitlaatklep moeten hebben echter de burgerij zit weer met de gebakken peren en kan de boel weer betalen. De vraag die bij mij opkomt is: doen ze dit normaal gesproken ook als ze in Marokko op vakantie zijn? Denk zelf van niet, want daar pak de politie je wel behoorlijk hard aan zodat je je wel 2x bedenkt om rotzooi te trappen. Zelfs deskundigen onder ons treden naar buiten met de mededeling; De allochtone jongeren dominerende straat. Geen enkel respect hebben ze meer voor het gezag. Waarom mag er gewoon niet gezegd worden dat het hier gaat om groep Marokkanen die er plezier in hebben om te rellen en te vernielen? De samenleving is toch echt niet ziende blind. Vroeger liep de politie achter de relschoppers aan, tegenwoordig zijn de rollen omgedraaid. Kennelijk is de grondgedachte bij deze ouders dat alles wat buitenshuis gebeurt de verantwoordelijkheid is van de overheid en lokale bestuurders.

Zowel in de opvoeding als op school gaat het in mijn ogen bij een aantal tieners fout. Het onderwijzend personeel dient verantwoordelijkheid af te leggen naar de ouders omtrent de handelswijze en omgangsvormen van deze tieners. Zij signaleren op school toch ook afwijkend gedrag of dat er iets niet in de haak is bij deze jongeren? Het jennen, niet luisteren naar de leraar of lerares, geen orde kunnen houden. Sommige leerlingen hebben totaal geen boodschap aan wat de onderwijzend personeel wil. Schrijnend om dit te zien. Het stoer overkomen naar klasgenoten van kijk mij nou eens. Het spijbelen van school enz. Indien er dan niet adequaat op wordt gereageerd of niets wordt ondernomen ontsporen de tieners en belanden ze al snel in de criminaliteit. We hebben met z’n allen dit zover laten komen. De touwtjes laten vieren was het motto. Maar er is helemaal geen touw meer. Het moest allemaal losser, de leerlingen moesten zich kunnen uiten en groeien naar volwassenheid. Het wijzen op hun eigen verantwoordelijk is het motto. Het zijn sterke benen die de weelde kunnen dragen. Gevreesd moet worden dat deze aanpak bij die jongelui niet gaat werken. Want ze gaan dit gedrag als normaal vinden. Omgang met tieners uit gebroken gezinnen en het huiselijk geweld draagt hier ook aan bij.

Het aaibare gedrag, het geroeptoeter en het snel in de slachtofferrol kruipen is van deze tijd. Maar ik zeg; “Stap uit je slachtofferrol en neem je verantwoordelijkheid”! Maak iets van je leven. Dat bepaal jezelf door je houding en je gedrag. Je krijgt namelijk in je leven kansen, grijp ze aan en wees dankbaar dat je hier in Nederland woont en op een positieve wijze een bijdrage kan en mag leveren aan de maatschappij. Er is geen land ter wereld waar het zo goed is geregeld als in Nederland. Des ondanks willen we altijd toch nog klagen en dat mag hier en je mag je mening vrijelijk uitspreken. Maar beteken, in positieve zin iets voor onze maatschappij.

Er is totaal geen respect meer voor de politie bij deze mensen. Terwijl de politieagenten hun stinkende best doen, ondanks alle beperkingen die door overheidswege zijn opgelegd. Zij hebben ook gewoon een gezin en bij ongeregeldheden en schietpartijen stellen zij zich in de waagschaal voor een veilige samenleving. Diep respect voor de politie voor hun wilskracht en vastberadenheid. De politie is in de loop der jaren steeds verder uitgekleed. Tijd om ze weer eens flink aan te kleden en te voeden. En laten we vooral het personeel van de ambulance en de brandweer niet vergeten.

Blijft onverlet dat er het één en ander snel moet veranderen. Het respect naar de politie moet terug.Alle dienstdoende operationele politieagenten dienen voorzien te worden van bodycamera’s. Want er wordt teveel een eenzijdig beeld verkregen van incidenten waarbij de dader zich beroept op zijn slachtofferrol waarbij niet goed is vast te stellen wat de aanleiding is geweest van het incident. De politie zie je namelijk pas aan het eind van de camerabeelden, die jongelui met hun telefoontje publiceren op social media. De aanleiding bij een incident is niet zichtbaar.Niet opvolgen van bevelen van de politie onmiddellijk aanhouden en flink sanctioneren.Rellende jongeren met gelaatsbedekkende kleding verbieden en meteen oppakken want die zijn uit op rotzooi trappen. Vooraf bij demonstraties dit soort mensen er meteen uit halen. Hogere straffen bij misdrijven.Taakstraf alleen invoeren voor hele kleine overtredingen, want men lacht er om. Het is voor een overtreder een uitje.De proefverloven minimaliseren en enkelbanden afschaffen want er ontsnappen teveel misdadigers en criminelen.Schade die aangericht is door de dader, het daderschap en medeplichtigheid dient altijd terugbetaald te worden aan de slachtoffers.

Wetenschappers, die onderzoek doen naar criminaliteit zo lees ik in een artikel, moeten mensen prikkelen en tot nadenken aanzetten over de te voeren strafhantering. Nou, wij als burgers zijn de laatste jaren al flink geprikkeld en gestoken. Het is tijd om één en ander op te schalen en de zaken strakker te formuleren.Er dient gestraft te worden ter vergelding, ter afschrikking, het voorkomen van herhaling en bescherming van de samenleving. Grote woorden maar in de praktijk staan de burgers met de mond vol tanden als ze horen hoe laag de straffen uitvallen. De daders lachen stiekem in hun vuistje. Na het lezen van deze brief zijn er ongetwijfeld lezers die het niet met mij eens zijn maar daar zou ik tegen willen; “Ook jullie zijn niet gevrijwaard van dit soort incidenten. Het kan iedereen overkomen. De roep van de burgers is; we zijn bang voor wat er nog komen gaat”. Angstaanjagend om dit te moeten lezen. Een kleine minderheid regeert de meerderheid.Politici kijkt er naar en gaat over tot de orde van de dag. Minister Grapperhaus neem je verantwoordelijkheid en toon daadkracht en treedt hard op tegen deze rellende jongeren. Want we hebben de duivel er niet onder.

André Schrier

Schore

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden