Standpunt van Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico


<p>5G.</p>

5G.

(Foto:Pixabay)

Standpunt van Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico

Op 2 september 2020 heeft de Gezondheidsraad een rapport uitgebracht (5G en gezondheid, Nr. 2020/16) met conclusies over de mogelijke gezondheidseffecten van 5G. Het daarvoor uitgevoerde onderzoek is gedaan op een verzoek van de Tweede Kamer van november 2019.

Globaal is de conclusie dat, volgens epidemiologische en experimentele onderzoeken, 5G geen kwaad kan, maar dat er toch een zekere mate van voorzichtigheid is geboden.

Genoemd rapport komt juist op het moment dat wij als Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico, inmiddels, verontrustende signalen uit de Zeeuwse bevolking hebben ontvangen.

Al bestaande klachten door elektromagnetische velden (o.a. van 2G, 3G, 4G), zijn sinds de start van 5G sterk verhevigd.

De overheid neemt al jaren een enorm risico t.a.v. de volksgezondheid, terwijl ze de plicht heeft het voorzorgbeginsel te hanteren bij het vele onafhankelijke bewijs dat er al is. De door de overheid gehanteerde blootstellingslimieten liggen ver boven de blootstellingswaarden waarbij de klachten optreden.

Wij blijven ons voor ‘voorzorg’ inzetten. En ook voor ‘algehele volksgezondheid’ en een ‘veilige leefomgeving’. Ook zetten wij ons in voor een ‘zorgplicht’ voor mensen die inmiddels overgevoelig zijn geworden voor de vele draadloze toepassingen, zonder dat zij zich dit bewust waren. Ze zijn ernstig in hun dagelijks leven beperkt.

Wij roepen de Zeeuwse burgers die al klachten hadden of deze nu pas ervaren en het vermoeden hebben dat dit door 5G komt, op zich bij onze stichting te melden.

Stichting Zeeuws Platform Stralingsrisico (www.zeeuwsplatformstralingsrisico.nl of stralingsrisico@zeelandnet.nl )

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden